Pomoc ARiMR na posadzenie lasu, obsadzenie miedz śródpolnych – nawet 13 664 zł/ha (Aktualizacja 21.07.2022)

Do 1 sierpnia 2022 r. można starać się o finansowane z budżetu PROW 2014-2020 wsparcie na zalesianie lub na tworzenie zadrzewień śródpolnych. Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR.

Pomoc ARiMR na posadzenie lasu, obsadzenie miedz śródpolnych - nawet 13 664 zł/ha
Pomoc ARiMR na posadzenie lasu, obsadzenie miedz śródpolnych – nawet 13 664 zł/ha

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP  albo wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Istnieje również możliwość złożenia ich przy użyciu aplikacji eWniosekPlus. Dotychczas w trwającym od 1 czerwca naborze do Agencji wpłynęło 49 wniosków.

Beneficjentami mogą być właściciele lub współwłaściciele gruntów

O refundację kosztów poniesionych na zalesienie gruntów słabej jakości czy na utworzenie zadrzewień śródpolnych mogą wystąpić rolnicy (osoby fizyczne lub prawne, jak i grupy takich osób), którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub zadrzewienia. Beneficjentami mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Wsparcie na zalesianie przyznawane jest do gruntów rolnych, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są do tego przeznaczone. W przypadku braku takiego planu zalesienie nie może być sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Wnioskujący może też przedstawić decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w której grunt jest przeznaczony do zalesienia.  Powierzchnia nasadzeń musi wynosić co najmniej 0,1 ha i mieć szerokość powyżej 20 m. Maksymalna powierzchnia objęta wsparciem to 40 ha. Ponadto teren, na którym planuje się nasadzenia, powinien był położony poza obszarami: Natura 2000, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub ich otulin. W składzie gatunkowym nasadzeń mogą być wykorzystywane wyłącznie rodzime drzewa lub krzewy (w tym te biocenotyczne lub miododajne), wskazane w przepisach krajowych – z tym, że gatunki liściaste stanowić powinny co najmniej 90 proc. udziału.

W przypadku zadrzewień pomoc udzielana jest do gruntów ornych o powierzchni co najmniej 0,1 ha i nie większych niż 0,5 ha, które mają szerokość od 4 m do 20 m. Na takim gruncie nie mogą być stwierdzone usunięcia drzew lub krzewów w okresie 12 miesięcy poprzedzających wykonanie zadrzewienia. Nowe nasadzenia mogą powstawać w formie szpalerów, pasów drzew lub krzewów.

Jednorazowe zryczałtowane płatności

Dofinansowanie na zalesianie uzależniona jest m.in. od gatunku sadzonych drzew, rodzaju gruntów, nachylenia terenu czy wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej i waha się od 8 307 zł/ha do 12 308 zł/ha.

Stawki na założenie zadrzewień śródpolnych zależą od ukształtowania terenu i wynoszą 10 892 zł/ha w przypadku korzystnych warunków oraz 13 664 zł/ha, gdy zadrzewienie ma być wykonane na powierzchni o nachyleniu terenu powyżej 12°.

Dodatkowo refundowane są koszty ochrony sadzonek przed zwierzyną. Za wykonanie ogrodzenia można otrzymać 8,82 zł/mb płotu, za zabezpieczenie drzewek osłonkami – 1488 zł/ha, a za wykorzystanie do tego trzech palików – 1132 zł/ha.

Więcej informacji – otwórz

(Aktualizacja – MINROL)

Departament Płatności Bezpośrednich wyjaśnia, że informacja dotycząca wymogu 90%-owego udziału gatunków liściastych w nasadzeniach drzew i krzewów, dotyczy tylko wsparcia na tworzenie zadrzewień śródpolnych. W przypadku składu gatunkowego uprawy leśnej jest ona ustalana przez leśnika i opisana w planie zalesienia, jednakże gatunki liściaste muszą stanowić przynajmniej 10% powierzchni nasadzeń lub zalesienie musi składać się minimalnie z trzech gatunków lub odmian drzew, z których najrzadsze pokrywają przynajmniej 10% obszaru.

Wyjaśnienia wymaga również, że:

  • dofinansowanie na zalesienie waha się od 8 307 zł/ha do 12 707 zł /ha, a nie jak wskazano w publikacji do 12 308 zł /ha,
  • natomiast jedną z form zabezpieczenia sadzonek przed zwierzyną jest grodzenie siatką, a nie płotem, w związku z czym proponujemy następujące przeredagowanie:  „Za wykonanie ogrodzenia siatką można otrzymać 8,82 zł/mb, za zabezpieczenie drzewek osłonkami – 1488 zł/ha, a za wykorzystanie do tego trzech palików – 1132 zł/ha.”

 

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Jak zbierać i suszyć grzyby?

W Polsce rośnie około 1400 rodzajów jadalnych grzybów, a do obrotu dopuszczonych jest 47. Jak je zbierać, suszyć i przyrządzać opowiada dr Cecylia Uklańska-Pusz...
12,518FaniLubię
4,343ObserwującyObserwuj
4,950ObserwującyObserwuj
4,190SubskrybującySubskrybuj

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE