Posłowie chcą odroczenia ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Posłowie z komisji rolnictwa wnioskują o przesunięcie terminu wejścia w życie zmienianej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Ich zdaniem to odłożenie w czasie pozwoli na lepsze przygotowanie nowych przepisów o ochronie ziemi przed wykupem przez obcokrajowców. Jako nowy termin proponują 1 maja 2016 roku.

 

\"rolnictwo,

 

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego miała wejść w życie od początku 2016 roku. Zawiera ona szereg nowych regulacji w sferze obrotu nieruchomościami rolnymi polegających m.in. na ograniczaniu podziałów gospodarstw rolnych, wprowadzeniu tzw. sąsiedzkiego prawa pierwokupu, które przysługiwać ma rolnikom indywidualnym będący m właścicielami nieruchomości rolnych graniczących ze sprzedawaną nieruchomością rolną oraz rozszerzeniu zakresu stosowania prawa pierwokupu przez Agencję Nieruchomości Rolnych, które będzie mogło być realizowane do nieruchomości rolnych o powierzchni od 1 ha , a nie jak dotychczas od 5 ha . Ponadto ustawa wprowadza także liczne zmiany w ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Czytaj także:
ANR: sprzedaż gruntów nadal wstrzymana, wznowione będą przetargi na dzierżawę

– Nakłada to na Agencję wiele nowych obowiązków. Przykładowo zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji wydawać będą decyzje o dopuszczalności podziału gospodarstw rolnych, a na podstawie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa będą tworzyć komisje do spraw kształtowania ustroju rolnego, do których za dań należeć będzie m.in. opiniowanie zasadności skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości rolnych przez Agencję, czy też wybór sposobu zagospodarowania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Agencja Nieruchomości Rolnych wyrażać będzie także zgodę na zbycie , a także na ustanowienie hipoteki na nieruchomości rolnej nabytej z Zasobu w przetargu ograniczonym, w trybie pierwszeństwa w nabyciu oraz z rozłożeniem ceny sprzedaży na raty. Ponadto niektóre z przepisów tej ustawy wymagają doprecyzowania i uzupełnienia w celu racjonalnego i skutecznego realizowania przez Agencję nałożonych na nią zadań. Konieczne zatem staje si ę przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy z dnia 1 stycznia na dzień 1 maja 3 2016 roku – uzasadniają swój wniosek posłowie.

oprac. Kamila Szałaj
Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/micolo j

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here