Posłowie za dalszymi pracami nad ustawą dot. odszkodowań łowieckich

12 kwietnia w pierwszym czytaniu Sejm zajął się poselskim projektem ustawy o szkodach łowieckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 

\"rolnictwo,

 

Projekt określa zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych lub obwodach rybackich przez zwierzęta łowne lub zwierzęta objęte ochroną oraz szkody wyrządzone przy wykonywaniu polowania.

W dokumencie są także określone podmioty odpowiedzialne za wypłatę odszkodowań oraz zasady ponoszenia przez Skarb Państwa części kosztów z tego tytułu. W projekcie znalazły się definicje szkód łowieckich, zwierząt łownych oraz zwierząt objętych ochroną. Wnioskodawcy proponują, by dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich mogli wystąpić do wojewody z wnioskiem o zwrot części kosztów poniesionych w związku z wypłatą odszkodowań za szkody łowieckie.

Wysokość udziału Skarbu Państwa w kosztach odszkodowań ma być uzależniona od procentu wykonania planu łowieckiego, czyli maksymalnej liczby zwierząt łownych przeznaczonych do pozyskania w danym roku. W przypadku wykonania co najmniej 90 proc. planu dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich mogliby liczyć na zwrot 50 proc. kwoty odszkodowań wypłaconych w poprzednim roku. Wykonanie planu w 80 proc. uprawniałoby do otrzymania zwrotu 30 proc. tych kwot. Wypłaty miałyby nastąpić w terminie 6 miesięcy od złożenia wniosku.

Czytaj także:
Samorząd rolniczy przypomina o konieczności nowelizacji Prawa łowieckiego


Ponadto wnioskodawcy proponują, by oględzin i szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania, dokonywali przedstawiciele zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego wspólnie z poszkodowanym lub jego pełnomocnikiem. Na wniosek strony w czynnościach tych będą mogli wziąć udział przedstawiciele izby rolniczej, a z własnej inicjatywy także przedstawiciele samorządu gminnego.

Zgodnie z propozycją wnioskodawców gmina miałaby także zajmować się mediacjami w przypadku sporu między stronami. Szczegółowe procedury szacowania szkód ma określić minister ds. środowiska. W pracach nad projektem wnioskodawców reprezentowała posłanka Urszula Pasławska.

Decyzją Izby projekt trafi do dalszych prac w Komisjach: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/Algy O`Connel

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here