Powódź, huragan, pioruny…

Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą okresu zawarcia umowy ubezpieczenia upraw rolnych, przy ubieganiu się o preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których powstały szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun obsunięcie się ziemi lub lawinę.
 
Zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 1 lit. b ww. rozporządzenia oprocentowanie kredytów dla kredytobiorcy na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz kosztów odtworzenia środków trwałych po wystąpieniu szkód spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsuniecie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wynosi 0,1% w stosunku rocznym, jeżeli została zawarta umowa ubezpieczenia obejmująca ochroną ubezpieczeniową, w okresie 12 miesięcy, co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych (z wyłączeniem łąk i pastwisk), lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich od co najmniej jednego z ww. ryzyk.

Powyższe oznacza, iż ww. umowa ubezpieczenia może być zawarta na okres krótszy niż 12 miesięcy do czasu zbioru danej uprawy, pod warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową co najmniej 50% posiadanej przez producenta rolnego powierzchni upraw rolnych (z wyłączeniem łąk i pastwisk), lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich od co najmniej jednego z ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, piorunu, obsunięcia się ziemi lub lawiny.

Umowa ubezpieczenia zawarta przez producenta rolnego z zakładem ubezpieczeń zarówno na warunkach komercyjnych jak i z dopłatami do składek ubezpieczenia ze środków budżetu państwa powinna obowiązywać w dniu, w którym wystąpiły szkody w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich, a w przypadku występowania niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w dłuższym okresie czasu, umowa ta powinna być ważna w pierwszym dniu jego wystąpienia.

Źródło: Krajowa Rada Izb Rolniczych, www.krir.pl, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here