Powstało konsorcjum Grupa Polska Genetyka

Podpisane zostało porozumienie pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa a Instytutem Zootechniki w sprawie utworzenia konsorcjum "Grupa Polska Genetyka". Ma się ono zająć pracami rozwojowymi w zakresie postępu genetycznego w krajowej populacji zwierząt gospodarskich.

rolnictwo, portal rolny, Grupa Polska Genetyka, obrót ziemia rolną, KOWR

Porozumienie w tej sprawie podpisali w czwartek (23 listopada br.) szefowie tych instytucji – Witold Strobel oraz prof. Maciej Pompa-Roborzyński.

Grupa Polska Genetyka

Cele te mają zostać osiągnięte poprzez wspólną realizację działań. Jest to m.in. prowadzenie systemu informatycznego „Grupy Polskiej Genetyki” w zakresie produkcji zwierzęcej i roślinnej, wdrożenie programu zwalczania chorób zwierząt, upowszechnianie wiedzy z zakresu hodowli zwierząt, upowszechnianie programów żywieniowych w chowie i hodowli bydła.

Nauka dla hodowli

W ocenie dyrektora generalnego KOWR, krajowy potencjał hodowli zwierząt potrzebuje wsparcia ze strony nauki, a Instytut Zootechniki stosuje bardzo nowoczesne metody rozrodu zwierząt.

Instytut dysponuje nowymi metodami rozrodu, genomiki (analiza genomu) czy proteomiki (badanie białek). Jest to gama metod, które w postaci bardzo nowoczesnych programów mają trafić do spółek, aby tam mogły być wykorzystane w sposób efektywny i praktyczny – przyznał dyrektor tej placówki. Chodzi o to, aby udoskonalić materiał genetyczny, którym dysponują państwowe spółki podległe KOWR, a następnie wdrożyć go do masowej produkcji, by mógł z niego skorzystać rolnik.

Projekt utworzenia konsorcjum pn. „Grupa Polska Genetyka” powstał z inicjatywy Instytutu Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz spółek zajmujących się hodowlą zwierząt gospodarskich, w których nadzór właścicielski sprawuje KOWR.

Redakcja AgroNews, fot. Kamila Szałaj

Źródło: Nauka w Polsce PAP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here