Prezydent podpisał nowelizację ustawy o finansowaniu WPR

Samorządy, jeszcze przed zawarciem umowy o przyznaniu im pomocy, będą mogły otrzymać pieniądze na inwestycje prowadzone w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – przewiduje nowelizacja ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

 

\"rolnictwo,

 

Ustawa ma na celu umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego otrzymania środków na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanych w ramach poddziałania wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020) przed zawarciem umowy o przyznaniu pomocy.

Ustawa wprowadza możliwość przywrócenia terminu na złożenie wniosku o zaliczkę w działaniach inwestycyjnych oraz wniosku o wyprzedzające finansowanie pomocy w działaniu tworzenie grup producentów i organizacji producentów, w ramach PROW 2014–2020.

Wprowadzane zmiany mają również na celu ujednolicenie zasad dotyczących przekazywania środków agencji płatniczej na finansowanie wspólnej polityki rolnej w części podlegającej refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem przepisu ujednolicającego zasady przekazywania środków na finansowanie płatności w ramach wspólnej polityki rolnej w części podlegającej refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, który ma wejść w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia ustawy.

Redakcja AgroNews, fot. Kancelaria Prezydenta RP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here