Prezydent podpisał ustawę o finansowaniu wspólnej polityki rolnej

Umożliwienie wypłaty zaliczek na realizację projektów inwestycyjnych z PROW 2014-2020 – zakłada ustawa o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, którą podpisał prezydent Bronisław Komorowski.
 

\"rolnictwo,
 

Ustawa o finansowaniu wspólnej polityki rolnej implementuje do prawodawstwa krajowego przepisy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).

Wdrożenie przepisów prawa unijnego do krajowego systemu prawnego polega przede wszystkim na wprowadzeniu regulacji dotyczących: wskazania organów odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu finansowania i monitorowania programów i płatności w ramach wspólnej polityki rolnej, uregulowania zasad przepływu środków na realizację tej polityki, warunków wypłaty środków w ramach wyprzedzającego finansowania z budżetu państwa oraz warunków wypłaty zaliczek beneficjentom niektórych działań i pomocy technicznej w ramach PROW 2014–2020, a także wykazu beneficjentów wspólnej polityki rolnej.

Ustawa w znacznej mierze powtarza rozwiązania przyjęte w ustawie z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej.

Ponadto wprowadza zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2010.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Redakcja AgroNews, fot. Prezydent.pl

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here