Prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw dot. realizacji PROW 2014–2020

4 stycznia 2022 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw dot. realizacji PROW 2014–2020
Prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw dot. realizacji PROW 2014–2020

Proponowane w ustawie zmiany wiążą się z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020), zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2220 z dnia 23 grudnia 2020 r. ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji w latach 2021 i 2022 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do zasobów i stosowania w latach 2021 i 2022 oraz rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasobów i rozdziału takiego wsparcia na lata 2021 i 2022.

Uchwalona ustawa m. in.:

1) wprowadza rozwiązania, które upraszczają procedury związane z przygotowaniem do realizacji działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom suszy oraz zwiększenie retencji wód w obszarach miejskich, rolniczych i leśnych;

2) umożliwia wymianę korespondencji, za zgodą strony postępowania, w tym doręczanie pism stronie tego postępowania, za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), w odniesieniu do postępowań wszczynanych na wniosek złożony za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej ARiMR;

3) ułatwia beneficjentom realizację operacji w ramach PROW 2014–2020 w zakresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w perspektywie 2021–2027;

4) określa nowe zasady, w tym tryb, wyboru wielofunduszowych LSR, przy jednoczesnym wyłączeniu spod regulacji ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, zwanej dalej „ustawą o RLKS” Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021–2027;

5) umożliwia zastosowanie procedury odwoławczej od oceny LSR do organu innego niż sąd administracyjny na poszczególnych etapach wyboru LSR;

6) umożliwia wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w pracach organu lokalnych grup działania (LGD), jakim jest rada, oraz komisji dokonującej wyboru LSR;

7) zapewnia udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. a rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, więcej niż raz temu samemu podmiotowi;

8) umożliwia ubieganie się o wsparcie przygotowawcze, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, przez LGD, której obszar realizacji LSR przestał spełniać warunki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o RLKS z powodu zmiany liczby ludności zamieszkałej na obszarze objętym LSR;

9) umożliwia wykorzystanie aktualnych, na dzień 31 grudnia 2020 r., danych statystycznych dotyczących liczby mieszkańców na potrzeby określenia spełnienia warunku dotyczącego liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze objętym planowanym LSR przy wyborze beneficjentów wsparcia przygotowawczego do stworzenia nowej LSR na nowy okres programowania;

10) zapewnia wdrożenie w ramach PROW 2014–2020 działania „Zarządzanie ryzykiem”;

11) przewiduje mechanizm przyznawania pomocy do określonej wysokości przekraczającej limity określone w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o PROW 2014–2020;

12) przewiduje zwolnienie państwowych instytutów badawczych z obowiązku składania zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie, w przypadku gdy są one wyłącznym beneficjentem lub członkiem konsorcjum, w którego skład wchodzą jednostki sektora finansów publicznych;

13) umożliwia składanie przez konsorcjum, złożone z partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW), wniosków o wybór operacji w konkursie dla partnerów KSOW;

14) umożliwia ponowne wezwanie partnera KSOW do usunięcia braków we wniosku o wybór operacji;

Termin wejścia w życie ustawy został ustalony na 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów art. 5 pkt 2–4, które wchodzą w życie po upływie 5 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 Źródło: prezydent.pl

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

0FaniLubię
0ObserwującyObserwuj
3,942ObserwującyObserwuj
7,180SubskrybującySubskrybuj

Stracił panowanie nad kierownicą i przewrócił traktor!

Policjanci wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku, do jakiego doszło w okolicach Rymanowa Zdroju. 64-latek został przygnieciony przez ciągnik rolniczy. W wyniku odniesionych obrażeń, mężczyzna zmarł. 27...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE