Produkcja tych owoców wzrasta najszybciej!

Podczas 37 konferencji Prognosfruit, która odbyła się w Pradze, zostały zaprezentowane tegoroczne prognozy europejskich zbiorów jabłek i gruszek. WAPA (The World Apple And Pear Association) oceniła, że produkcja tych pierwszych w 2013 roku wynieść ma blisko 10,8 mln t i być wyższa o 7% w stosunku do roku poprzedniego oraz o 6% w porównaniu do średniej z ostatnich trzech lat.
 

 

\"\"

 

Oczekuje się natomiast aż 18% wzrostu produkcji gruszek do poziomu 2,24 mln ton (-2% w porównaniu do średniej z trzech ostatnich lat). Większe zbiory jabłek w krajach zachodniej Europy mógłby być negatywnym czynnikiem w kontekście kształtowania się cen jabłek w Polsce w bieżącym sezonie. Zwłaszcza, że według GUS krajowe zbiory tych owoców będą dość wysokie. W minionym roku niska produkcja jabłek w Europie, oprócz wysokiego popytu w Rosji, była jednym z czynników podtrzymujących korzystne, z punktu widzenia producentów, ceny jabłek deserowych. Działo się tak przy rekordowej produkcji w kraju.

Według danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, przeciętna cena jabłek deserowych w krajowym skupie w okresie lipiec 2012- czerwiec 2013 ukształtowała się na poziomie 1,50 zł/kg i była zaledwie o 4% niższa w porównaniu do analogicznego okresu w poprzednim sezonie. Jak wskazują dane Eurostatu w pierwszych 10 miesiącach sezonu 2012/2013 Polska wyeksportowała do krajów Unii (UE-27) blisko 180 tys. ton jabłek czyli około 2,5-krotnie więcej niż w analogicznym okresie w sezonie 2011/2012. Z kolei eksport jabłek z Unii (poza Polską) do krajów trzecich zmniejszył się, biorąc pod uwagę ten sam okres, o 22% i wyniósł 537 tys. t.

Czytaj także:
Polskie jabłka jadą zdobyć Chiny!
Dłuższe terminy rejestracji dla Polskich szkółkarzy!
W sadownictwie brak rąk do pracy!

Pozwoliło to miedzy innymi na zwiększenie eksportu z Polski do krajów poza Unią (+38%), w tym rekordowego eksportu jabłek do Rosji. Niemniej, według WAPA, mimo zwiększenia się europejskich zbiorów jabłek ogółem, ilość wyprodukowanych jabłek na rynek świeży utrzyma się na zbliżonym poziomie do roku poprzedniego. Oczekuje się natomiast zwiększenia produkcji jabłek przeznaczonych do przetwórstwa. Jakość owoców może być niższa, ze względu na ich mniejszą wielkość.

Może to zatem oznaczać, że popyt na polskie jabłka będzie również relatywnie wysoki, co jest pozytywnym czynnikiem dla kształtowania się ich cen. Zwłaszcza, że oczekuje się zmniejszenia produkcji w Rosji (o 14%) oraz w Chinach (o 5%), które są jednym z głównych dostawców jabłek na rynek rosyjski. Z drugiej strony wzrosnąć ma produkcja tych owoców w USA (+ 15%), Turcji (+ 10%) czy też Ukrainie (+5%).

Źródło: Bank Gospodarki Żywnościowej
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here