Promuj WPR za pieniądze UE

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków na działania informacyjne odnoszące się do Wspólnej Polityki Rolnej. Nabór prowadzony jest na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 814/200 z dnia 17 kwietnia 2000 roku.

Wsparcie finansowe ze środków UE mogą uzyskać osoby prawne (organizacje rolnicze, media, ośrodki naukowe, organy władz publicznych), podejmujące działania informacyjne, które będą podkreślać rolę i przydatność WPR jako polityki wspólnotowej UE i zostaną zrealizowane w terminie od dnia 1 maja 2014 roku do dnia 30 kwietnia 2015 roku. Ogólny budżet przewidziany w ramach tegorocznego zaproszenia do składania wniosków wynosi 3 miliony euro. Wysokość wsparcia na dane działanie może wynieść od 100 tysięcy do 500 tysięcy euro. Wkład finansowy Komisji ograniczony jest do 50% łącznych kosztów kawalifikowalnych (w szczególnych wypadkach odsetek tego wkładu może być zwiększony do 75%).

 

\"\"

 

Tematy priorytetowe dla obywateli będą uwzględniały ogólne zagadnienia związane z WPR i będą koncentrować się na trzech zasadniczych elementach: bezpieczeństwie żywnościowym, zrównoważonym zarządzaniu naszymi zasobami naturalnymi oraz rozwoju naszych obszarów wiejskich. Celem tych działań jest informowanie jak największej liczby osób o podstawowych aspektach zreformowanej WPR.

Przykłady kwalifikowalnych organizacji:
— organizacje nienastawione na zysk (prywatne lub publiczne),
— organy publiczne (krajowe, regionalne lub lokalne),
— stowarzyszenia europejskie,
— szkoły wyższe,
— instytucje oświatowe,
— ośrodki badawcze,
— przedsiębiorstwa (np. przedsiębiorstwa sektora środków przekazu i komunikacji).

Czytaj także:
Decyzja rządu warta miliardy złotych!

Ile za hektar państwowej ziemi!?
Kasa państwa wzbogacona o 250 mln zł!

Wnioski należy składać bezpośrednio do Komisji Europejskiej w terminie do 30 listopada 2013 roku.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/index_en.htm

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here