Przepisy dotyczące przyznawania płatności zwierzęcych będą mniej restrykcyjne

Od tego roku do otrzymania płatności związanych do zwierząt będą uprawnieni rolnicy w całej Polsce.

\"rolnictwo,

Trwają prace dotyczące zmiany przepisów prawa w zakresie spełniania warunków kwalifikowalności do otrzymania płatności związanych do zwierząt. Zmiana ma celu, złagodzenie dotychczas obowiązującego prawa, zgodnie z którym, jeżeli zwierzę nie zostało zgłoszone do rejestru prowadzonego przez ARiMR lub nie zgłoszono go tam w obowiązującym terminie, wówczas nie kwalifikowało się do takich płatności. Ten przepis, będzie teraz zmieniony w ten sposób, że płatności związane do zwierząt będą przysługiwały rolnikowi, jeżeli zgłosi je do rejestru prowadzonego przez ARiMR najpóźniej w dniu złożenia wniosku o przyznanie płatności.

Zdarza się również i tak, że rolnicy jedne zwierzęta sprzedają, a inne dokupują. W takiej sytuacji, żeby uzyskać dopłaty na nowo kupione zwierzę, trzeba zgłosić je do rejestru prowadzonego przez Agencję nie później niż w dniu poinformowania kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o zastąpieniu zwierzęcia zadeklarowanego we wniosku przez inne zwierzę. Oznacza to również, że jeżeli takie zwierzę, było wcześniej nie zgłoszone do systemu IRZ lub zgłoszone z naruszeniem terminów obowiązujących w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, będzie mogło być objęte płatnościami, o ile rolnik zgłosi je najpóźniej w dniu złożenia wniosku o przyznanie płatności. Natomiast w przypadku zastąpieni jednego zwierzęcia przez inne, aby uzyskać na nie płatność, trzeba zgłosić je do rejestru nie później niż w dniu poinformowania kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a takiej zmianie. Oczywiście w omówionych przypadkach będą musiały być spełnione również inne warunki dotyczące wieku czy liczby zwierząt. Należy jednak pamiętać, że nieterminowe zgłoszenie zwierząt może powodować zmniejszeniem płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW z tytułu nieprzestrzeganie wymogów wzajemnej zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji zwierząt.

I tak płatność do bydła przysługuje rolnikowi, który posiada samice lub samce z gatunku bydło domowe,  a wiek zwierząt w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, nie przekracza 24 miesięcy. Rolnik powinien posiadać te zwierzęta przez okres 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie tej płatności.

Natomiast płatność do krów przysługuje rolnikowi, który posiada samice z gatunku bydło domowe, a wiek zwierząt w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, przekracza 24 miesiące. Rolnik powinien posiadać te zwierzęta przez okres 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie tej płatności.

Płatność do krów i płatność do bydła przysługuje, jeżeli rolnik zadeklaruje we wnioski co najmniej 3 sztuki zwierząt, lecz nie więcej niż 30 sztuk. Do wniosku rolnik powinien dołączyć Oświadczenie o zwierzętach zadeklarowanych do płatności.

Z kolei płatność do owiec i płatność do kóz przysługuje rolnikowi, który posiada samice z gatunku owca domowa i koza domowa, a wiek zwierząt w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, wynosi co najmniej 12 miesięcy.

Rolnik powinien posiadać te zwierzęta przez okres:

  • od 20 października do 20 listopada roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, oraz w dniu złożenia tego wniosku – w przypadku owiec,
  • 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie danej płatności – w przypadku kóz.

Płatność do owiec i płatność do kóz przysługuje jeżeli rolnik zadeklaruje we wniosku co najmniej 10 sztuk owiec lub 5 sztuk kóz. Do wniosku należy dołączyć "Oświadczenie o zwierzętach zadeklarowanych do płatności".

W przypadku,  gdy dane zwierzę z gatunku bydło domowe lub koza domowa zostało objęte więcej niż jednym wnioskiem o przyznanie płatności związanej do zwierząt, płatność tę przyznaje się temu rolnikowi, który złożył jako pierwszy taki wniosek i spełnione są pozostałe warunki przyznania do jej otrzymania.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/Global Panorama

Źródło: ARiMR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here