Przesiewy po zbożach ozimych – zalecenia

Stojąc przed wyborem rośliny następczej należy uwzględnić działanie następcze środka stosowanego w przedplonie – radzą eksperci z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach.

\"\"
 

Na wielu plantacjach roślin zbożowych wykonano już jesienne zabiegi herbicydowe. Generalnie jest to powszechnie stosowana metoda, ponieważ zgodnie z zaleceniami specjalistów, odchwaszczanie zbóż najlepiej jest wykonać już jesienią, aby od wczesnych faz rozwojowych zapewnić roślinie optymalne warunki wzrostu i rozwoju.

Zastosowane herbicydy charakteryzują się zróżnicowanym tempem rozkładu w glebie oraz co za tym idzie działaniem na rośliny następcze. Niektóre środki, zwłaszcza o długim okresie rozkładu, mogą powodować uszkodzenia plantacji roślin następczych. W tabeli podano wykaz substancji aktywnych herbicydów stosowanych do jesiennego odchwaszczania zbóż, wraz z nazwami handlowymi herbicydów oraz roślinami jakie można uprawiać wiosną po zaoraniu plantacji opryskiwanych danym środkiem.

Wykaz przygotowany jest przez naukowców IUNG PIB pod przewodnictwem prof. Jerzego Grabińskiego.

Działanie  następcze  herbicydów  na  plantacjach  zaoranych  w  wyniku  uszkodzeń mrozowych :

\"\"
\"\"

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here