PZHiPBM chce pomóc w realizacji pakietu Hogana

18 marca Agencja Rynku Rolnego rozpoczęła nabór wniosków o nadzwyczajną pomoc dostosowawczą w ramach tzw. "pakietu Hogana". O wsparcie mogą ubiegać się producenci trzody chlewnej oraz mleka. Środki przyznane Polsce na to działanie wynoszą 22,6 mln euro, czyli 98,6 mln zł.

 

\"rolnictwo,

 

Kto może skorzystać z pakietu Hogana?

Pomoc dla producentów mleka polega na refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mięsnych lub ras dwukierunkowych utrzymywanych wyłącznie w celu produkcji mięsa i czystorasowego buhaja rasy mięsnej lub rasy dwukierunkowej. Refundacja kosztów wyniesie od 1000 zł do 2500 zł, za zakup jałówki oraz 4000 zł w przypadku zakupu buhaja.

Z kolei producenci trzody chlewnej będą mogli się ubiegać o refundację kosztów zakupu loszek i knurów hodowlanych. Rekompensata wyniesie od 150 zł do 350 zł w zależności od wieku zwierzęcia oraz 500 zł w przypadku zakupu knura. Pakiet Hogana przewiduje również rekompensatę dla rolników z obszarów objętych restrykcjami w związku z wystąpieniem ASF, którzy z tego powodu borykali się z niższymi cenami sprzedaży świń. Zwrot kosztów uzależniony jest od terminu sprzedaży zwierzęcia. Jeśli było ono sprzeadne w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wówczas producent otrzyma  nie więcej niż 2,00 zł za kg masy tuszy. Z kolei za świnie sprzedane między 1 stycznia 2017 r. a 30 czerwca 2017 r. stawka ta wyniesie maksymalnie 1,50 zł za kg.

 

Czytaj także:
Technologia produkcji żywca wołowego

Byczki i jałówki sprzedane na pniu. Kolejna udana aukcja w Janowie

 

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego chce pomóc w zakupie jałówek i buhajów

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego chce wesprzeć działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i ARR w zakresie realizacji pakietu Hogana, ponieważ widzi w tym programie możliwości zwiększenia pogłowia bydła mięsnego czystorasowego w Polsce.

– Zwróciliśmy się do Pana Ministra Krzysztofa Jurgiela z propozycją , że jesteśmy zainteresowani udziałem w spotkaniach organizowanych przez ARR. Chcemy głośno mówić o korzyściach jakie płyną z hodowli bydła mięsnego czystorasowego. Zdajemy sobie sprawę z bardzo krótkiego terminu realizacji tego zadania, dlatego też, wychodząc naprzeciw potencjalnym hodowcom  przygotowujemy informację odnośnie możliwości pozyskania jałówek i buhajów z polskich hodowli – powiedział Jacek Zarzecki, Prezes PZHiPBM.

Jednocześnie związek zwraca szczególną uwagę na fakt, iż zakupione zwierzęta muszą posiadać zaświadczenia hodowlane będące świadectwem rodowodowym. W innym wypadku zakup bydła mięsnego nie będzie podlegał refundacji.

– Nasza „żółta karta” zawierające dane o buhajku, buhaju, jałówce lub krowie jest jedynie dokumentem informacyjnym . Dlatego też żeby nie było problemów należy przy zakupie żądać zaświadczenia hodowlanego – dodał Jacek Zarzecki.

oprac. Kamila Szałaj
fot.:flickr/Global Panorama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here