Resort potwierdza: będą zmiany w odszkodowaniach za szkody łowieckie

Ministerstwo rolnictwa poinformowało, że przygotowany został poselski projekt nowelizacji ustawy – Prawo łowieckie. Dzięki nowym zapisom w ustawie rolnicy mogą liczyć na uczciwe odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne.

 

\"rolnictwo,
 

Rozwiązania prawne przewidziane w powyższym projekcie ustawy uwzględniają najistotniejsze postulaty rolników, zgłaszane przez nich od wielu lat, a dotyczące zasad naprawiania szkód w uprawach i płodach rolnych spowodowanych przez zwierzynę łowną oraz przy wykonywaniu polowania. Przede wszystkim, zgodnie z powyższym projektem, szkody szacowane będą przez  wojewodów (i ich przedstawicieli) właściwych ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód, co oznacza, że będą szacowane przez obiektywnych i niezależnych ekspertów, a nie – jak dotychczas – przez przedstawicieli zarządców lub dzierżawców obwodów łowieckich. Dzięki temu, odszkodowania za szkody pokrywać będą rzeczywiste, faktycznie poniesione przez rolników straty. Ponadto, w projekcie proponuje się utworzyć Fundusz Odszkodowawczy, którego dysponentem będzie minister właściwy do spraw środowiska. Przychody tego Funduszu pochodzić będą w szczególności z rocznych składek wnoszonych przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, co zagwarantuje pewność źródła finansowania przyznawanych rolnikom odszkodowań – informuje resort rolnictwa.

O niezwłoczne przyjęcie nowelizacji Prawa łowieckiego apelowali podlascy rolnicy. Tamtejsza Izba Rolnicza domaga się przyjęcia nowych przepisów najpóźniej do 15 maja.

Zdaniem podlaskiego samorządu rolniczego, oględziny, szacowanie szkód i ustalanie wysokości odszkodowań powinny być wykonywane przez niezależnych rzeczoznawców. Poza tym odszkodowania miałyby być wypłacane przez wojewodę z Funduszu Odszkodowawczego, a więc budżetu państwa, a nie jak obecnie ze środków kół łowieckich. Rolnicy domagają się także rozszerzenia listy gatunków, za które wypłacane będą odszkodowania.

Aktualnie toczą się prace legislacyjne nad tym projektem i, jak informuje resort rolnictwa, w najbliższym czasie rozpatrzy go Sejm.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/Tomasz Przechlewski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here