Resort rolnictwa zaproponował maksymalne sumy ubezpieczenia w 2019 roku. Sprawdź!

Resort rolnictwa zaproponował stawki maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2019 r.

Maksymalne sumy ubezpieczenia, ubezpieczenia upraw, ubezpieczenie zwierząt, zboże, tytoń, rzepak, kukurydza

Sumę ubezpieczenia ustala producent rolny z ubezpieczycielem, ale wysokość nie może przekroczyć ustalonych maksymalnych sum ubezpieczenia. Dopłata z budżetu pokrywa 65 proc. składki ubezpieczeniowej do 1 ha upraw i 65 proc. składki do 1 sztuki zwierząt gospodarskich.

Maksymalne sumy ubezpieczenia dla 1 ha upraw w 2019 roku mają wynosić:

 • 13 200 zł dla zbóż (w 2018 roku było to 10 650 zł),
 • 8 470 zł dla kukurydzy (8450 zł)
 • 10 200 zł  dla rzepaku i rzepiku (9900 zł)
 • 6 1 650 zł dla chmielu (56 050 zł)
 • 28 710 zł  dla tytoniu (31 350 zł)
 • 171 650 zł dla warzyw gruntowych  (129 600 zł)
 • 119 620 zł dla drzew i krzewów owocowych  (131 500 zł)
 • 62 050 zł dla truskawek (84 500 zł)
 • 20 000 zł dla ziemniaków  (25 000 zł)
 • 9 000 zł dla buraków cukrowych  (9 900 zł)
 • 14 000 zł dla strączkowych  (14 400 zł).

Maksymalne sumy ubezpieczenia 1 sztuki zwierzęcia w 2019 roku mają wynosić:

 • 9 800 zł dla bydła (w 2018 roku było to 14 000 zł)
 • 11 280 zł dla koni (10 200 zł)
 • 700 zł dla owiec (700 zł)
 • 700 zł dla kóz (700 zł)
 • 1 560 zł dla świń (1740 zł)
 • 53 zł dla kur, perlic i przepiórek (53 zł)
 • 65 zł dla kaczek (65 zł)
 • 250 zł dla gęsi (250 zł)
 • 129 zł dla indyków (133 zł)
 • 1330 dla strusi (1330 zł).

Maksymalne sumy ubezpieczenia wyliczono na podstawie danych GUS i IERiGŻ.

Zmiany wysokości maksymalnych sum ubezpieczenia w porównaniu do obowiązujących w 2018 roku wynikają ze zmian cen rynkowych upraw i zwierząt, a w przypadku krzewów owocowych i drzew zależą od wartości nasadzeń.

oprac. Kamila Szałaj na podst. projektu rozporządzenia MRiRW, fot. K. Szałaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here