Resort zapowiada zmiany w płatnościach bezpośrednich

Ministerstwo rolnictwa planuje wprowadzić zmiany w dopłatach bezpośrednich za 2016 r. Dotyczą one płatności m.in. do roślin wysokobiałkowych oraz dopłat do bydła, kóz i owiec.

 

\"rolnictwo,

 

Najważniejsze kwestie wynikające z projektów to m.in. określenie gatunków roślin wysokobiałkowych w poszczególnych podsektorach.

– Płatność do roślin strączkowych na ziarno (podsektor I) będzie przysługiwała do powierzchni upraw bobiku, grochu pastewnego, łubinów i soi(również w przypadku upraw tych roślin w formie mieszanek), natomiast płatność do roślin pastewnych (podsektor II) – do powierzchni upraw esparcety, koniczyny, komonicy, lędźwianu, lucerny, nostrzyka, seradeli i wyki(również w przypadku upraw tych roślin w formie mieszanek oraz w przypadku upraw tych roślin w formie mieszanek z roślinami podsektora I) – czytamy w komunikacie MRiRW.

Resort rolnictwa wyjaśnia, że w przypadku wyki siewnej i wyki kosmatej płatność będzie przysługiwała także w przypadku ich uprawy z rośliną podporową.

– Pomocą będą zatem objęte wszystkie te gatunki roślin, które dotychczas były objęte płatnością w sektorze roślin wysokobiałkowych, z wyjątkiem warzywnych roślin strączkowych (bób, ciecierzyca, fasola zwykła, fasola wielokwiatowa, groch siewny cukrowy, groch siewny łuskowy, soczewica jadalna) – informuje ministerstwo.

Kolejną ważną zmianą będzie uchylenie wykazu obszarów wyłączonych ze wsparcia.

Wykaz obszarów, które są wykorzystywane głównie do prowadzenia działalności pozarolniczej, obejmuje lotniska, boiska sportowe i pola golfowe. Obecnie grunty rolne, na których są położone te obiekty, są a priori wykluczone z płatności bezpośrednich, niezależnie od tego, w jakim stopniu są one wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej. Brak wykazu obszarów automatycznie wyłączonych ze wsparcia oznaczał będzie, że w przypadku gruntów, na których – poza działalnością rolniczą – prowadzona jest również działalność pozarolnicza, kierownik biura powiatowego ARiMR, w toku postępowania o przyznanie płatności, będzie każdorazowo oceniał, czy prowadzenie działalności rolniczej nie jest znacząco utrudnione przez intensywność, charakter, okres trwania i harmonogram działalności pozarolniczej. Jeżeli warunek ten będzie spełniony, grunty zostaną objęte wsparciem.

Ministerstwo planuje też dostosować przepisy w związku z wprowadzeniem systemu bezwnioskowego w odniesieniu do płatności do owiec i płatności do kóz.

– Dzięki wprowadzeniu systemu bezwnioskowego, rolnik we wniosku będzie jedynie zaznaczał, że ubiega się o płatności do owiec lub kóz – bez konieczności wpisywania numerów identyfikacyjnych tych zwierząt. Zapewnia to oszczędność czasu i brak ryzyka popełnienia błędu – wyjaśnia resort.

W przypadku pozostałych zwierząt (młode bydło, krowy) problem wpisywania dużej liczby numerów nie występuje z uwagi na limit liczby zwierząt w gospodarstwie, które mogą być objęte daną płatnością (max. 20 szt.). Wszystkie owce i kozy spełniające kryterium płci i wieku w systemie IRZ będą traktowane jako potencjalnie kwalifikujące się do wsparcia.

– Zgłoszenie do IRZ faktu, że zwierzę opuściło gospodarstwo w okresie przetrzymywania będzie stanowiło jednocześnie pisemne wycofanie wniosku o płatność do owiec lub kóz – informuje resort rolnictwa.

Projekty rozporządzeń wkrótce zostaną przekazane do konsultacji publicznych. Planowana data wejścia w życie przepisów to 15 marca 2017 r.

Kampania przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie rozpocznie się jak co roku 15 marca i potrwa do 15 maja.


Redakcja AgroNews,
fot.:pixabay.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here