Rolnictwo precyzyjne. Przygotowywanie gruntu pod nową rewolucję w rolnictwie

Wprowadzenie technik rolnictwa precyzyjnego umożliwia UE zwiększenie produkcji rolniczej przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego rozwoju europejskiego sektora rolno-spożywczego. W związku z tym UE wspiera najnowsze badania i innowacje, w wyniku których opracowano wiele ekscytujących rozwiązań, które pozwolą w pełni wykorzystać wszystkie możliwości, jakie niesie ze sobą rewolucja w rolnictwie XXI wieku.

rolnik, rolnictwo, portal rolny, rolnictwo precyzyjne

Rolnictwo precyzyjne może przyczynić się do osiągnięcia szerszego celu, jakim jest sprostanie rosnącemu popytowi na żywność, przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego rozwoju w zakresie produkcji podstawowej w oparciu o bardziej precyzyjne i zasobooszczędne zarządzanie produkcją – krótko mówiąc pozwoli „produkować więcej za mniej”. W ramach rewolucji w zakresie cyfryzacji rozwój technologii skupił się, na przykład, na rozwiązaniach dających możliwość przetwarzania ogromnych ilości danych (Big Data) oraz „Internecie rzeczy”, co również otworzyło wiele drzwi dla rozwoju technik w zakresie rolnictwa precyzyjnego.

Biorąc pod uwagę, że obecnie 70 do 80% wyposażenia rolniczego zawiera komponenty systemów rolnictwa precyzyjnego, technologie rolnictwa precyzyjnego biorą udział we wszystkich czterech etapach wzrostu upraw (przygotowanie gleby, siew, zarządzanie uprawami i zbiory). Jednakże skorzystały na tym nie tylko uprawy i sadownictwo – rolnicy zajmujący się hodowlą zwierząt gospodarskich również czerpią korzyści ze stosowania technologii rolnictwa precyzyjnego.

Korzyści ekonomiczne i środowiskowe

Komisja Europejska bardzo chętnie wspiera rozwój technik rolnictwa precyzyjnego, dofinansowując nowe inwestycje w ramach programów FP7 i Horizon 2020. Celem tych inwestycji jest nie tylko zagwarantowanie rolnikom możliwości zredukowania kosztów bez zmniejszania produkcji, ale również zaoferowanie możliwości znacznego zwiększenia wydajności, w ten sposób dodatkowo stymulując wzrost lokalnych gospodarek.

Wraz z korzyściami ekonomicznymi rolnictwo precyzyjne oferuje również znaczne korzyści dla środowiska. Oczekuje się, że zapewni długoterminowy zrównoważony rozwój europejskiego sektora rolno-spożywczego, a w szczególności zredukuje ilość agrochemikaliów, takich jak pestycydy, stosowanych w sektorze. Wspomniane korzyści wpisują się również w szersze ambicje UE w zakresie ochrony środowiska, obejmujące między innymi cele przedstawione w Paryskim porozumieniu klimatycznym.

Prezentacja innowacyjnych badań UE

Pakiet wyników CORDIS przedstawia 13 finansowanych przez UE projektów, które stoją na czele rewolucji w rolnictwie precyzyjnym.

Kilka zaprezentowanych inicjatyw, takich jak ECHORD PLUS PLUS (poprzez dedykowane podprojekty GAROTICS and MARS), SWEEPER oraz VINEROBOT, skupiało się na opracowaniu zaawansowanych rozwiązań z zakresu robotyki, które zostaną bezpośrednio wykorzystane na polach i w szklarniach, zwiększając wydajność i redukując czasochłonność ocen i zbiorów upraw.

Inne projekty koncentrowały się na opracowywaniu nowoczesnych systemów czujników, które byłyby w stanie monitorować i analizować dane rolnicze. Na szczególną uwagę zasługuje projekt FIGARO, w ramach którego opracowano kompleksowy zestaw czujników, które w znaczący sposób usprawniają zarządzanie nawadnianiem upraw zużywających dużo wody, a także projekt SYMPHONY, w wyniku którego stworzono system wczesnego ostrzegania, który szybko wykrywa obecność toksyn w mleku, dzięki czemu może stać się ogromnym wsparciem dla producentów mleka.

Głównym celem innej grupy projektów było opracowanie innowacyjnych aplikacji i otwartych platform ICT, których celem jest doradzanie, informowanie i wspieranie rolników, jak również zachęcanie użytkowników do aktywnej współpracy. Tego typu otwartą platformę, wykorzystującą moc nowoczesnych smartfonów i ekonomię aplikacji, zrealizowano w ramach projektu AGROIT. Tymczasem w ramach projektu FOODIE powstała platforma pracująca w chmurze, której zadaniem jest przechowywanie przestrzennych i nieprzestrzennych danych rolniczych, podczas gdy w wyniku projektu AUDITOR stworzono naziemny system wspomagający GNSS, za pośrednictwem którego rolnicy mogą korzystać z wysoce wydajnych i efektywnych kosztowo usług i aplikacji.

O najnowszych technologiach i programach do zarządzania gospodarstwem piszemy w najnowszym numerze Gazety Interaktywnej AgroNews.

Kliknij tu lub w zdjęcie poniżej, aby przeczytać całość.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here