Rolnictwo traci kondycję i konkurencyjność

Walne Zgromadzenie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej z niepokojem przyjmuje kolejne przejawy pogarszającej się kondycji i utraty konkurencyjności zachodniopomorskiego rolnictwa.

Zdaniem Izby, opublikowane wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2010 świadczą o pogłębiającej się zapaści w produkcji zwierzęcej. Ponadto, jak tłumaczą członkowie Izby, przyjmowane ostatnio przez rząd i parlament rozwiązania w obszarze rolnictwa wyraźnie dyskryminują średnie i duże gospodarstwa rodzinne dominujące w naszym województwie.

Według ZIR, mimo zmian ustawowych proces restrukturyzacji gruntów z Zasobu WRSP budzi kontrowersje i jest przyczyną napięć społecznych w środowisku rolniczym. Realizowana przez ANR polityka „rozdysponowania poprzez sprzedaż” oraz występujące w tym procesie patologie (udział w przetargach osób podstawionych – „słupów”, mała dostępność kredytów preferencyjnych) często nie służą modernizacji gospodarstw, a dopuszczony do udziału w przetargu, a następnie wyłoniony w jego wyniku kandydat na nabywcę, w rzeczywistości nie jest indywidualnym rolnikiem powiększającym prowadzone gospodarstwo rodzinne, lecz jedynie pośrednikiem umożliwiającym nabycie dużej nieruchomości rolnej przez silny podmiot gospodarczy z udziałem kapitału zagranicznego.

– Pozostali miejscowi rolnicy indywidualni, o wiele słabsi ekonomicznie, nie mają szans na podjęcie konkurencji w dostępie do ziemi w ramach tak zorganizowanego przetargu, a dominujące w regionie, specjalizujące się w produkcji zbóż  towarowe gospodarstwa rodzinne, aby skutecznie konkurować na  rynku muszą trwale współpracować z zapleczem przetwórczym i współdecydować o kierunkach jego rozwoju, dlatego niezwykle istotną sprawą dla naszego regionu jest wybór inwestora któremu Ministerstwo Skarbu Państwa sprzeda pakiet większościowy akcji „PZZ” Stoisław – mówi Julian Sierpiński, prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Zachodniopomorska Izba Rolnicza domaga się uwzględniania uwag samorządu rolniczego w procesie tworzenia prawa i w propozycjach rozwiązywania istotnych spraw dla rolnictwa, a także bieżącego informowania członków izb rolniczych o zapowiadanych zmianach prawa w zakresie rolnictwa np. redukcji płatności bezpośrednich oraz omawiania pojawiających się problemów w sektorze rolnictwa z samorządem rolniczym.

Zachodniopomorscy rolnicy apelują o zwiększenie puli środków finansowych dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych. Ich zdaniem, wyrażona zgoda Ministerstwa Finansów na przesunięcie w sumie 32,9 mln zł na dopłaty do kredytów preferencyjnych na rok 2012 jest niewystarczająca.

Zachodniopomorska Izba Rolnicza domaga się, aby podejmowanie decyzji przez Agencję Nieruchomości Rolnych w sprawie sprzedaży i podziału gruntów rolnych, obligatoryjnie odbywało się  za zgodą Rad Społecznych powołanych przy Dyrektorach Oddziałów Terenowych ANR.

– Rozkładanie na raty należności z tytułu wykupu w ramach pierwszeństwa nabycia dzierżawionych z Zasobu WRSP gruntów musi podlegać takim samym zasadom jak rozkładanie należności z tytułu sprzedaży nieruchomości na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w wyniku przetargu, czyli oprocentowaniu do dnia jej zapłaty w wysokości 2% w stosunku rocznym. Zdecydowanie protestujemy przeciw zwiększaniu obszarów OSN (obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych) na terenie woj. Zachodniopomorskiego. Obecny poziom produkcji zwierzęcej, a zwłaszcza występująca od wielu lat tendencja spadkowa w tym zakresie, stosowany obecnie poziom nawożenia oraz pomiary terenowe zawartości azotanów nie uzasadniają planów znacznego zwiększenia ich powierzchni. Ze względu na specyfikę zawodu rolnika Zachodniopomorska Izba Rolnicza domaga się utrzymania wieku emerytalnego dla rolników na obecnym poziomie, tj. 60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn, z możliwością wcześniejszego przejścia na emeryturę tylko w sytuacji przepisania gospodarstwa na następcę. 

Oczekujemy od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pełnej informacji na temat ustaleń z Komisją Europejską w przedmiocie 10% redukcji płatności bezpośrednich w Polsce w 2012 r. dla gospodarstw otrzymujących ponad 5000 € płatności rocznie.

Zdecydowanie sprzeciwiamy się wprowadzeniu w najbliższych latach podatku dochodowego dla rolników. Domagamy się wyczerpującej informacji oraz szerokiej konsultacji ze środowiskiem rolniczym spraw związanych z zapowiadanymi zmianami w opodatkowaniu gospodarstw.

Domagamy się wprowadzenia takich regulacji prawnych, które umożliwią rolnikom wprowadzenie do obrotu produktów przetworzonych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego wytwarzanych na bazie własnych surowców. Takie drobne przetwórstwo farmerskie funkcjonuje z powodzeniem w krajach UE będąc dodatkowym źródłem dochodów dla rodzinnych gospodarstw rolnych – informuje Julian Sierpiński.

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Gospodarstwo zrównoważone w praktyce
08:16
Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,170FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,531ObserwującyObserwuj
5,450SubskrybującySubskrybuj

Pomysł inteligentnych uli rozwijany przez studentów z Politechniki Łódzkiej

Inteligentne ule wspierają pszczelarzy w prowadzeniu pasieki m.in. poprzez aplikacje umożliwiające doglądanie pszczół z dowolnego miejsca i o dowolnym czasie za pośrednictwem urządzeń mobilnych....

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE