Rolnictwo zrównoważone. Najczęściej zadawane pytania

Świadomość ograniczonych zasobów naturalnych jakimi dysponujemy na Ziemi powoduje ciągłe poszukiwania rozwiązań, które pogodzą wymagania cywilizacyjne rosnącej liczby ludności świata z koniecznością ochrony środowiska. Dotyczy to również produkcji żywności.

 

\"\"

 

Od ponad 40 lat rozwijane jest rolnictwo zrównoważone. Nie ma jednej obowiązującej definicji rolnictwa zrównoważonego. Przyjmuje się, że jest to sposób produkcji, który umożliwia harmonijny wzrost produkcji przy minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko , respektowaniu potrzeb lokalnych społeczności i zapewnieniu odpowiedniego dochodu wszystkim biorącym udział w procesie produkcji.

W literaturze możemy znaleźć  szereg informacji dotyczących rolnictwa zrównoważonego. Niekiedy jest traktowane tożsamo z innymi metodami produkcji rolnej.
Spróbujmy odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących zagadnienia rolnictwa zrównoważonego.

  1. Co to jest rolnictwo zrównoważone?

Rolnictwo zrównoważone dostarcza wysokiej jakości żywność, pasze lub rośliny energetyczne bez niszczenia środowiska naturalnego lub zmniejszenia produktywności produkcji. Rolnicy decydujący się na wprowadzanie zasad rolnictwa zrównoważonego w swoim gospodarstwie wprowadzają stosowanie środków ochrony roślin i nawozów mineralnych w oparciu o aktualne potrzeby w gospodarstwie. Stosowane są zmianowanie roślin, wzbogacanie gleb, uprawa roślin okrywowych które mają wpływ na odporność roślin, kontrolę zachwaszczenia i zmniejszanie presji szkodników i chorób. Produkcja rolna odbywa się w poszanowaniu zdrowia i dobrostanu wszystkich wykorzystywanych w procesie produkcji zwierząt i roślin. Jednocześnie rozwijane są i realizowane potrzeby lokalnych społeczeństw.
Zasady rolnictwa zrównoważonego odnoszą się do całego gospodarstwa jako ściśle powiązanego z otaczającym go ekosystemem.

  1. Dlaczego tak ważnym jest rozwój rolnictwa zrównoważonego?

Według przewidywań FAO do 2050 roku liczba ludzi na Ziemi wzrośnie do 9 mld. Wzrost ten będzie szczególnie nasilony w regionach, gdzie już teraz występują trudności zabezpieczenia żywności dla wszystkich mieszkańców.  W 2050 roku przewiduje się spadek plonów w Afryce o 15% i w południowej Azji o 18% (Word Bank 2010). Wg. FAO wzrost zapotrzebowania na żywność będzie rosnąć o 30% w 2030 roku i  o ponad 60% w 20150 roku. Dlatego, zrównoważona produkcja rolna oparta na wzroście wydajności przy jednoczesnej ochronie zasobów naturalnych staje się koniecznością chwili.

  1. Czy rolnictwo zrównoważone nie jest innym określeniem rolnictwa organicznego?

Nie. Jest to częste nieporozumienie. Prawdą jest, że rolnictwo organiczne często spełnia zasady rolnictwa zrównoważonego, ale nie można określić rolnictwa zrównoważonego jako organicznego.

  1. Co różni rolnictwo zrównoważone od organicznego?

W rolnictwie organicznym niemożliwym jest stosowanie środków ochrony roślin, nawozów mineralnych w produkcji roślinnej i antybiotyków w produkcji zwierzęcej. Produkcja podlega odpowiedniemu procesowi certyfikacji. Warunki te nie dotyczą rolnictwa zrównoważonego.

  1. Kto może być zainteresowany rolnictwem zrównoważonym?

Każdy kto zainteresowany jest w redukowaniu kosztów produkcji i/lub poprawie opłacalności produkcji w wyniku poprawy zarządzania zasobami w gospodarstwie rolnym. Każdy może wziąć udział w dyskusji na temat zrównoważonego rozwoju i zastosować rozwiązania odpowiadające indywidualnym potrzebom. Rozwój rolnictwa zrównoważonego wpisuje się program odpowiedzialnego tzn. zrównoważonego rozwoju kraju do 2020. Założenia programowe zostały ostatnio przedstawione przez Wicepremiera  Morawieckiego.

W następnym  artykule zaprezentujemy  odpowiedzi na inne pytania  związane z  rolnictwem zrównoważonym.
Zapraszamy do współpracy . Więcej informacji o Polskim Stowarzyszeniu Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” znajdziecie Państwo na stronie : rolnictwozrownowazone.pl

 

Redakcja AgroNews, fot.: pixabay.com
Źródło ASAP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here