Rolnicy chcą lepszej ochrony we współpracy z sieciami handlowymi

W czwartek w Ministerstwie Rolnictwa spotkali się przedstawiciele rolników, przetwórców oraz sieci handlowych. W spotkaniu wzięła udział również wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Bernadeta Kasztelan-Świetlik. Rozmowy dotyczyły projektu ustawy, nad którą pracuje resort. Ma ona określić zasady współpracy dostawców i wielkich sklepów, m.in. zakazać pobierania od dostawców dodatkowych opłat.

 

\"rolnictwo,

 

Wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki przedstawił, zgłaszane przez producentów rolnych i przetwórców, problemy występujące w relacjach z handlem, jednocześnie podkreślając, że zbiegły się one w czasie z aktualną, trudną sytuacją w rolnictwie. Zwrócił również uwagę na fakt, iż nieprawidłowo funkcjonujący łańcuch dostaw żywności jest problemem w całej Unii Europejskiej. Wiele państw już wprowadziło rozwiązania eliminujące nieprawidłowości. Polska jest jednym z niewielu krajów, na co zwracała uwagę Komisja Europejska, który takich szczególnych rozwiązań jeszcze nie wprowadził.

Przedstawiciele organizacji rolników i przetwórców wskazywali przede wszystkim na potrzebę rozwiązań o charakterze legislacyjnym, natomiast organizacje handlowe jako lepsze rozwiązanie proponowały wprowadzenie dobrowolnego kodeksu dobrych praktyk handlowych w połączeniu z już istniejącą ustawą o zwalczaniu nieuczciwych praktyk rynkowych.

Czytaj także:
Opłaty sądowe niższe dla rolników

Do propozycji organizacji handlowych odniosła się m.in. prezes UOKiK, która wskazała na niedoskonałości istniejących rozwiązań i możliwości włączenia się UOKiK  w działania zwalczające nieuczciwe praktyki w oparciu o nową ustawę.

Zdecydowana większość uczestników spotkania opowiedziała się za wdrożeniem rozwiązań prawnych regulujących relacje w łańcuchu dostaw towarów rolno-spożywczych. Wiceminister Jacek Bogucki podsumowując spotkanie przedstawił następujące wnioski:

  • istnieje potrzeba realizacji inicjatywy ustawodawczej dotyczącej objęcia regulacją wszystkich uczestników łańcucha dostaw, tj. producentów, przetwórców i handlu,
  • należy równolegle prowadzić prace nad opracowaniem Kodeksu Dobrych Praktyk Handlowych,
  • powinien podjąć pracę zespół roboczy ds. zwalczania nieuczciwych praktyk, złożony z przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron.

Redakcja AgroNews, fot. MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here