Rolnicy czekają na pomoc. Minister obiecuje, ale pod warunkiem

Minister rolnictwa Marek Sawicki spotkał się w miniony piątek w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi z delegacją rolników protestujących w Bydgoszczy, która brała udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

\"\"

Podczas spotkania minister Sawicki przedstawił przygotowany przez resort program pomocy dla rolników i producentów rolnych, w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania. Program ten w najbliższym czasie ma być przedmiotem prac rządu.

Minister podkreślił, że rolnicy otrzymają pomoc, ale warunkiem będzie oszacowanie strat.
Program przewiduje m.in. pomoc na dokonanie ponownego obsiania pól w wysokości: 78 zł na hektar uprawy żyta, 114 zł na hektar uprawy jęczmienia lub pszenżyta, 136 zł na hektar uprawy pszenicy, 136 zł na hektar uprawy rzepaku lub rzepiku.

W toku rozmów ustalono, że tegoroczne skutki złego przezimowania upraw uznać należy za klęskę i rolnicy zostaną objęci programem pomocowym.

Ponadto uzgodniono, że program będzie doprecyzowany o uzupełnienie katalogu upraw o ujemne skutki przezimowania na trwałych użytkach zielonych oraz ozimych plantacjach nasiennych, a także o możliwość stosowania pomocy w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach takich, jak ubezpieczenie społeczne.

Porozumiano się także co do tego, że nasiona wykorzystywane w 2012 roku do siewu na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania powinny być zwolnione z opłat licencyjnych.

Minister przypomniał, że poszkodowani rolnicy w ramach obowiązujących obecnie przepisów mogą ubiegać się o kredyt preferencyjny zarówno obrotowy jak i inwestycyjny na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych. Warunkiem uruchomienia tych kredytów jest oszacowanie strat przez komisję powołaną przez wojewodę.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa upoważni banki do przesuwania terminów spłat kredytów dla rolników i grup producentów rolnych, którzy ponieśli straty w wyniku ujemnych skutków przezimowania z zapewnieniem dopłat do oprocentowania tych kredytów.

Spotkanie zakończyło się podpisaniem wspólnych ustaleń.

Redakcja AgroNews, fot. MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here