Rolnicy już otrzymują decyzje w sprawie dopłat ONW

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wydawanie decyzji o przyznaniu pomocy na wspieranie gospodarowania na terenach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, tzw. dopłat ONW, złożonych w 2011 roku. Pierwsze pieniądze mają zostać wypłacone 17 października 2011 r.

W tym roku o płatności ONW ubiega się 728 tys. rolników, a łączna powierzchnia terenów objętych tymi dopłatami wynosi blisko 6,8 miliona ha. Agencja przeznaczy na to wsparcie około 1,3 miliarda zł. Wnioski o przyznanie wsparcia z tytułu ONW, ARiMR przyjmowała w tym roku, razem z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie, od 15 marca do 16 maja, a ci którzy nie zdążyli go złożyć w tym terminie mogli to zrobić do 10 czerwca, z tym że wtedy płatność za każdy dzień roboczy opóźnienia była obniżana o 1%.

Stawki dopłat do obszarów objętych wsparciem ONW są zróżnicowane w zależności od położenia terenu. Najwyższe dopłaty otrzymają rolnicy gospodarujący w terenie górzystym, najniższe zaś gospodarze prowadzący działalność na obszarach nizinnych. 

Stawki płatności dla poszczególnych stref ONW w 2011 roku kształtują się w następujący sposób:

Strefa ONW

Stawka płatności na 1 ha w PLN

strefa nizinna I

179 zł/ha

strefa nizinna II

264 zł/ha

ze specyficznymi utrudnieniami

264 zł/ha

strefa górska

320 zł/ha

Maksymalna powierzchnia, która może być objęta dopłatami ONW wynosi 300 ha, przy czym wsparcie w pełnej wysokości przyznawane jest do 50 hektarów.
Jeżeli powierzchnia działek rolnych lub ich części, zgłoszona przez rolnika do dopłat ONW przekracza 50 ha, wtedy stawki płatności są redukowane według następującego schematu:

  • powyżej 50 ha do 100 ha – 50% stawki podstawowej;
  • powyżej 100 ha do 300 ha – 25% stawki podstawowej.

W ramach poszczególnych stref pomoc finansową ONW objęta jest powierzchnia:

Strefa ONW

Powierzchnia zadeklarowana we wnioskach o przyznanie płatności ONW w ramach danej strefy ONW

strefa nizinna I

4 940 824 ha

strefa nizinna II

1 452 058  ha

ze specyficznymi utrudnieniami

279 046  ha

strefa górska

120 020  ha

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, www.armir.gov.pl, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here