Rolnicy mogą liczyć na wsparcie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Wprowadzone zmiany wynikają z podjęcia przez Polskę decyzji o skorzystaniu z możliwości stosowania tzw. przejściowego wsparcia krajowego na podstawie art. 133a rozporządzenia nr 73/2009.

 

\"Rolnicy

 

Zgodnie z przepisami unijnymi, nowe państwa członkowskie stosujące system jednolitej płatności obszarowej mają możliwość przyznawania przejściowego wsparcia krajowego za 2013 r. Przejściowe wsparcie krajowe może zostać przyznane rolnikom z sektorów, dla których w roku 2012 zatwierdzono krajowe płatności uzupełniające, a warunki przyznawania wsparcia są identyczne z warunkami przyznawania krajowych płatności uzupełniających na rok 2012.

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie podstaw prawnych dla przyznania przejściowego wsparcia krajowego za 2013 r. w Polsce. Wsparcie to będzie realizowane w następujących sektorach: sektor I (który obejmuje m. in. zboża, rośliny oleiste, wysokobiałkowe i motylkowate), sektor upraw paszowych na trwałych użytkach zielonych (sektor, w którym stosowano tzw. płatność zwierzęcą), sektor chmielu, sektor skrobi ziemniaczanej, sektor tytoniu.

Dzięki wprowadzeniu przejściowego wsparcia krajowego w odniesieniu do roku 2013 utrzymana zostanie ciągłość w zakresie realizacji płatności krajowych do wymienionych wyżej sektorów.

 

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here