Rolnicy – najbardziej zaufana grupa w sektorze spożywczym

Badanie przeprowadzone wśród 20 000 konsumentów z 18 krajów europejskich, w tym również z Polski wskazuje, że zaufanie do sektora spożywczego wzrosło w 2020 roku, jednak większość konsumentów nadal uważa, że sektor ten nie działa w interesie publicznym.

Rolnicy – najbardziej zaufana grupa w sektorze spożywczym
Rolnicy – najbardziej zaufana grupa w sektorze spożywczym
  • Rolnicy to ciesząca się największym zaufaniem grupa w sektorze spożywczym – twierdzą dwie trzecie europejskich konsumentów.
  • Zaufanie do sprzedawców detalicznych wzrosło o 7% w porównaniu do 2018 roku, potencjalnie ze względu na ich rolę w utrzymaniu dostaw żywności podczas pandemii COVID-19 – jednak mniej niż połowa konsumentów uważa, że detaliści, producenci lub organy rządowe działają w interesie publicznym.
  • Tylko trzech z dziesięciu europejskich konsumentów jest zdania, że produkty spożywcze są produkowane w sposób zrównoważony – statystyka ta jest sprzeczna z rosnącym popytem na produkty przyjazne dla środowiska.

Rolnicy cieszą się publicznym zaufaniem, lecz organy rządowe oraz producenci pozostają w tyle

Zaufanie konsumentów względem sektora spożywczego wzrosło w trakcie pandemii COVID-19, ujawnia nowy raport europejskiej inicjatywy na rzecz innowacji w dziedzinie żywności.

W raporcie EIT Food przeprowadzono badanie wśród 19 800 konsumentów z 18 krajów europejskich odnośnie zaufania konsumentów wobec sektora żywnościowego oraz produktów spożywczych. Badanie zostało przeprowadzone przez konsorcjum ogólnoeuropejskich partnerów akademickich, w tym Uniwersytetu w Reading, Europejskiej Rady Informacji o Żywności (EUFIC), Uniwersytetu w Aarhus, KU Leuven oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Raport pokazuje, że zaufanie konsumentów wzrosło na wszystkich szczeblach sektora spożywczego, a wraz z nim zaufanie do produktów żywnościowych, z przyrostem o 5%.

Dwie trzecie (67%) europejskich konsumentów ufa rolnikom

Ze wszystkich podmiotów sektora spożywczego rolnicy cieszą się największym zaufaniem opinii publicznej, poza tym, dwie trzecie (67%) europejskich konsumentów deklaruje, że ufa rolnikom, podczas gdy tylko 13% nie ufa.

Sprzedawcy detaliczni są kolejną najbardziej zaufaną grupą, której ufa 53% konsumentów – wzrost o 7% w porównaniu do 2018 roku, potencjalnie ze względu na ich rolę w utrzymaniu dostaw żywności podczas pandemii COVID-19.

Zaufanie zarówno do agencji rządowych, jak i producentów żywności pozostaje jednak w tyle – mniej niż połowa konsumentów we wszystkich krajach (odpowiednio 47% i 46%) twierdzi, że ufa tym grupom. Tymczasem ponad jedna czwarta konsumentów (29% i 26%) aktywnie wyraża brak zaufania organom rządowym i producentom.

Przemysł nie spełnia wymagań konsumentów w zakresie zdrowia i zrównoważonego rozwoju

Jeśli chodzi o zaufanie do samych produktów spożywczych, 55% konsumentów uważa, że bezpieczeństwo żywności, ogólnie rzecz biorąc, poprawiło się – wzrosło o 8% w porównaniu do 2018 roku, w przypadku osób uznających, że żywność jest ogólnie bezpieczna.

Odnośnie zdrowia, pomimo że 71% osób twierdzi, że wybiera w miarę możliwości zdrowsze opcje, jednak mniej niż połowa (43%) europejskich konsumentów uważa, że produkty żywnościowe są ogólnie zdrowe. Zdrowa żywność jest szczególnie ważna dla Polaków, 60% konsumentów twierdzi, że zmienili produkty ze względów zdrowotnych, w porównaniu ze średnią europejską, która wynosi 47%.

Tymczasem tylko czterech z 10 (40%) konsumentów ma pewność, że kupowane przez nich produkty spożywcze są autentyczne, a nie fałszywe lub sztuczne.

Podobnie tylko trzech z 10 konsumentów (30%) jest przekonanych, że produkty żywnościowe są wytwarzane w sposób zrównoważony (czyli przyjazny dla środowiska, wydajny pod względem wykorzystania zasobów i w sposób odpowiedzialny etycznie), w porównaniu z 42%, którzy uważają sposób produkcji za niezrównoważony.

Jest to sprzeczne z wartościami konsumenckimi, ponieważ ponad trzy czwarte (76%) Europejczyków twierdzi, że czuje się zobowiązanymi do korzystania z produkcji przyjaznej dla środowiska, podczas gdy sześciu z 10 (60%) twierdzi, że mając wybór, kupują produkty zrównoważone – co wskazuje popyt konsumentów na produkty bardziej przyjazne dla środowiska.

Największy w historii spadek zaufania rolników

Profesor Klaus Grunert z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu w Aarhus powiedział:

„Ponieważ światowa populacja wzrośnie do 10 miliardów do 2050 roku, potrzebujemy innowacyjnych technologii i podejścia opartego na współpracy „od pola do stołu”, aby zapewnić zdrowe produkty wyprodukowane w zrównoważony sposób. Raport organizacji EIT Food przedstawia, że przemysł spożywczy działa w interesie publicznym i zaspokaja potrzeby konsumentów w zakresie zdrowia i zrównoważonego rozwoju”.

Saskia Nuijten, dyrektor ds. Komunikacji i zaangażowania publicznego w EIT Food, powiedziała:

„Wydarzenia z 2020 roku udowodniły konsumentom, jak ważna jest nasza infrastruktura żywnościowa, począwszy od przechowywania produktów na półkach supermarketów, a skończywszy na zgłębianiu się, w jaki sposób produkcja żywności wpływa na środowisko. Przewidując ożywienie gospodarki w nadchodzącym roku, wsparcie w budowaniu zaufania między konsumentami a sektorem spożywczym będzie miała kluczowe znaczenie dla poprawy żywności.

Ostatecznie, aby stworzyć przyszłościowy system żywnościowy, musimy umieścić konsumentów w centrum rozwoju, produkcji, dystrybucji i promocji żywności.  Z tego powodu, niektóre projekty EIT Food opierają się na bezpośredniej współpracy z konsumentami, aby uczynić proces bardziej przejrzysty, a tym samym wspierać zdrowe i zrównoważone wybory dotyczące żywności”.

Źródło: EIT FOOD

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here