Rolnik łatwiej zatrudni obcokrajowca

Trwają prace legislacyjne nad wdrożeniem dyrektywy o pracownikach sezonowych. Dzięki nowym przepisowym prostsze mają być m.in. procedury wydawania zezwoleń na pracę.

 

\"rolnictwo,

 

– Jesteśmy u progu intensywnych prac w rolnictwie i chciałbym uspokoić rolników, którzy zatrudniają cudzoziemców do prac sezonowych – powiedział wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski.

Projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został przyjęty w połowie marca przez Radę Ministrów. Jest to transpozycja do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.

– Dyrektywa dotyczy przede wszystkim zatrudnienia w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce – wyjaśnił Stanisław Szwed, wiceminister pracy.

Możliwość wielosezonowych zezwoleń na pracę

Szwed zwrócił uwagę, że w projekcie ustawy zaproponowano między innymi wydłużenie możliwości pracy sezonowej z 6 do 9 miesięcy. Inną możliwością jest zezwolenie wielosezonowe na 3 lata.

W proponowanych rozwiązaniach zostało uwzględnionych szereg uwag i postulatów zgłaszanych przez stronę społeczną. Dotyczy to m.in. wydłużenia wspomnianego okresu wykonywania pracy sezonowej do 9 miesięcy, czy też wydłużenia możliwości wykonywania pracy na podstawie zarejestrowanego oświadczenia do końca 2018 roku. Zgodzono się również, aby rolnik powierzający wykonywanie cudzoziemcowi innej pracy niż praca sezonowa na krótki okres (do 30 dni) nie musiał zgłaszać tego faktu do starosty.

Przewidywany termin wejścia w życie ustawy to 1 stycznia 2018 roku.
W polskim rolnictwie pracuje co roku około 300 tysięcy pracowników z państw trzecich. Najczęściej są to obywatele Ukrainy.

Redakcja AgroNews, fot. MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here