Rolniku! Możesz korzystać z bezpłatnej pomocy ekspertów!

Z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, od 9 czerwca 2014 r. wnioskodawcy i beneficjenci wsparcia z PROW 2007-2013 oraz wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy ekspertów przy Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego.
 

 

\"\"

 


Zakres świadczonych usług obejmuje działania PROW 2007-2013:

·    Ułatwianie startu młodym rolnikom (112),
·    Modernizacja gospodarstw rolnych (121),
·    Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej (123) (Centrum Doradztwa Rolniczego),

·    Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych (126),
·    Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (211,212),
·    Program rolnośrodowiskowy (214),
·    Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne (221,223),

·    Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (311),
·    Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie różnicowania w kierunku działalności nierolniczej (413-311),
·    Grupy producentów rolnych (142),
·    Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (312),
·    Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw (413-312).
 
oraz wspólną organizację rynków owoców i warzyw w mechanizmach wsparcia:

·    Pomoc finansowa wstępnie uznanym grupom producentów owoców i warzyw,
·    Pomoc finansowa uznanym organizacjom producentów owoców i warzyw.
 
Szczegółowe informacje na temat nieodpłatnych usług doradczych dla wnioskodawców i beneficjentów ARiMR można uzyskać w Centrum Doradztwa Rolniczego, Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego oraz w ARiMR.

Baza ekspertów WPR działających przy Ośrodkach Doradztwa Rolniczego »

Baza ekspertów WPR działających przy Centrum Doradztwa Rolniczego »

Źródło: Krajowa Rada Izb Rolniczych,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here