Rolniku! Trzymaj drób w kurniku!

W związku z pojawieniem się wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał rozporządzenie. Rozporządzenie, które m.in. nakazuje rolnikom przetrzymywanie drobiu w przeznaczonych do tego celu zamkniętych pomieszczeniach obowiązuje do odwołania.

 

\"rolnictwo,

 

Śląski Urząd Wojewódzki przypomina, że należy bezwzględnie przestrzegać zasad bioasekuracji: przetrzymywać drób w pomieszczeniach zamkniętych bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu; zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich zwierząt; nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany, nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki; stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem; stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, których trzymany jest drób. 

Należy obserwować stan zdrowia ptaków, a o pojawieniu się wszelkich niepokojących objawów natychmiast powiadamiać lekarza weterynarii. 

Rozpoczyna się szeroko zakrojona akcja informacyjna, która ma na celu zintegrowanie społeczeństwa podczas zwalczania ognisk ptasiej grypy. Akcję tą koordynować będą powiatowe centra zarządzania kryzysowego. Należy dotrzeć do każdego hodowcy drobiu, nawet tego najmniejszego, który drób hoduje na własny użytek, by uświadomić konieczność separacji drobiu hodowlanego od zarażonych dzikich ptaków, które są źródłem zakażenia.

W związku z tym w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się narada koordynacyjna dotycząca działań związanych z zagrożeniem ze strony wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N8.

W spotkaniu uczestniczyli: wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, wicewojewodowie Jan Chrząszcz i Mariusz Trepka, Jerzy Smogorzewski, wojewódzki lekarz weterynarii oraz przedstawiciele policji, straży pożarnej, a także starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu oraz powiatowi lekarze weterynarii

– Potraktujmy ten problem bardzo poważnie. To duży problem dla hodowców drobiu, ale i wielki problem dla gospodarki i naszego eksportu drobiu – mówił wojewoda Jarosław Wieczorek, podkreślając, że istotne są szybkie i konsekwentne działania.

– Chcę uspokoić mieszkańców województwa śląskiego, wirus nie przenosi się na człowieka – podkreślał wojewoda Jarosław Wieczorek podczas briefingu dla dziennikarzy.

W całej Polsce odnotowano już 51 ognisk ptasiej grypy. Zutylizowano 1,7 mln sztuk drobiu hodowlanego.

"Ogniska wirusa ptasiej grypy wykryto w powiatach: zawierciańskim oraz cieszyńskim. Ognisko w Chruszczobrodzie zostało zlikwidowane, wybito też drób w strefie zapowietrzonej (w promieniu 3 km od ogniska choroby). Najświeższe ognisko w Ustroniu też już zostało zlikwidowane, a do soboty wybity zostanie drób w strefie zapowietrzonej. W strefach zagrożenia (w promieniu 10 km od wykrytego ogniska choroby) trwa obserwacja i codziennie do wojewódzkiego lekarza weterynarii składane są raporty" – informuje Śląski Urząd Wojewódzki.

Zdaniem urzędników – "Ludzie nie powinni obawiać się zarażenia ptasią grypą, ponieważ ten typ wirusa nie jest groźny dla człowieka. W strefach zapowietrzonych konieczne jest podjęcie radykalnych kroków, by zapobiec rozprzestrzenianiu się ptasiej grypy – co wiąże się z uśpieniem wszystkich ptaków hodowlanych w promieniu 3 km od ogniska choroby. Straty będą oszacowane i hodowcy otrzymają odszkodowanie, jednak pod warunkiem, że spełnili wymogi zawarte w grudniowym rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Cały czas strefy zagrożone są lustrowane – ptaki hodowlane powinny być cały czas w zamknięciu, by nie miały kontaktu z dzikim ptactwem".

 

Redakcja AgroNews,
Źródlo i fot.: Śląski Urząd Wojewódzki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here