Rośnie ilość krów pod oceną wartości użytkowej

Region Oceny Parzniew odniósł kolejny sukces. Liczba krów objętych oceną wartości użytkowej bydła mlecznego przekroczyła poziom czterystu tysięcy sztuk – poinformowała Polska Federacja Hodowli Bydła i Producentów Mleka.

\"rolnictwo,

Po co ocenia się użytkowość mleczną bydła?

Ocena użytkowości mlecznej prowadzona przez Polską Federację Hodowli Bydła i Producentów Mleka to dla hodowców cenne źródło informacji o ich stadzie. W wyniku takiej kontroli właściciele otrzymują dane umożliwiające rozpoznanie wartości hodowlanej danego zwierzęcia. Dzięki temu łatwiej im podjąć decyzję dotyczącą wyboru na rodziców przyszłego pokolenia. W stadach objętych kontrolą uzyskuje się wyższą o nawet połowę średnią roczną wydajność mleczną krów w porównaniu z populacją masową*.

Ponad 400 tysięcy krów pod lupą

– Przekroczyliśmy poziom czterystu tysięcy krów objętych oceną wartości użytkowej bydła mlecznego – osiągnęliśmy liczbę 401 047 sztuk ocenianych, w 11 494 stad – informuje Adam Kamiński, zastępca dyrektora ds. Oceny PFHBiPM w Warszawie Region Oceny Parzniew.

W ten sposób udział krów ocenianych przez Region Oceny Parzniew sięgnął ponad 50 proc. ogółu wszystkich krów objętych oceną w całej Polsce.

– Na przestrzeni ostatnich lat Region Oceny Parzniew sukcesywnie odnotowywał wzrost populacji aktywnej. W minionym okresie pogłowie krów w stadach korzystających z usługi oceny wzrosło w całym kraju o ponad 270 000 sztuk, z tego w naszym Regionie o 188 000 sztuk (lata – 2006 – kwiecień 2017) – powiedział Adam Kamiński.

Sukces Regionu Oceny Parzniew

Zdaniem Rafała Morawskiego, zajmującego się oceną wartości użytkowej bydła w RO Parzniew, kluczem do sukcesu jest wzajemna i życzliwa współpraca pomiędzy hodowcami i pracownikami PFHBiPM.

– Zawsze wsłuchujemy się w potrzeby hodowców i robimy wszystko aby im sprostać. W trudnych okresach na rynku mleka, wspieramy hodowców wiedzą i umiejętnościami – dodaje.

– Często jest tak, że hodowcy nie mają wpływu na cenę mleka, ale mogą wpływać na koszty jego produkcji i my dajemy im do tego najlepsze narzędzie. Wszyscy rozumiemy, że czas to pieniądz, dlatego też bardzo dbamy o szybkość i dokładność dostarczanych informacji – uzupełnia Kamiński.

Leszek Hądzlik, prezydent PFHBiPM jest dumny z faktu, że hodowcy ufają pracownikom Polskiej Federacji i że często traktują ich, jak kogoś bliskiego.

– Cieszy nas fakt, że rośnie ilość samic pod oceną wartości uzytkowej bydła, ale mamy jeszcze wiele w tym zakresie do zrobienia, przypomnę, że są kraje na świecie, w których cała populacja bydła mlecznego jest pod oceną – przyznaje Hądzlik.

Region Oceny Parzniew Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka jest największym Regionem w Polsce zarówno pod względem terytorialnym jak również ilości usług, które świadczy w ramach swej działalności. Obejmuje on zasięgiem tereny centralnej, północno-wschodniej oraz południowo-wschodniej części Polski. Administracyjnie jest to siedem województw: lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie i świętokrzyskie.

Usługi oceny wartości użytkowej bydła PFHBiPM prowadzi w skali całego kraju poprzez trzy regiony oceny: RO Parzniew, RO Bydgoszcz i RO Poznań.

Wg danych na koniec 2016 r. liczba krów ocenianych w Polsce wyniosła ponad 770 tys. sztuk.

oprac. Kamila Szałaj
Redakcja AgroNews, fot. Kamila Szałaj

*Źródło: Wielkopolska Izba Rolnicza

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here