Rozliczanie emisji gazów będzie łatwiejsze?

Komisja proponuje ulepszenie wspólnych zasad rozliczania emisji gazów cieplarnianych w sektorze leśnictwa i rolnictwa.

Przyjmując nowy wniosek dotyczący rozliczania emisji gazów cieplarnianych, Komisja Europejska uczyniła pierwszy krok w kierunku włączenia w zakres unijnej polityki przeciwdziałania zmianie klimatu problematyki emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w sektorach leśnictwa i rolnictwa.

Decyzja, której dotyczy wniosek, ustanawia przepisy w zakresie rozliczania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w sektorach rolnictwa i leśnictwa, będących ostatnimi dużymi sektorami, w których nie obowiązują wspólne ogólnounijne przepisy.

Lasy i grunty rolne pokrywają ponad trzy czwarte powierzchni UE i naturalnie zatrzymują duże ilości dwutlenku węgla, zapobiegając jego emisji do atmosfery. Z tego też względu odgrywają one ważną rolę w ramach polityki przeciwdziałania zmianie klimatu. Zwiększenie ilości „uwięzionego” dwutlenku węgla o zaledwie 0,1 punktu procentowego – na przykład poprzez lepsze zarządzanie lasami lub użytkami zielonymi – pozwoliłoby co roku wyeliminować z atmosfery emisje pochodzące z 100 milionów samochodów.

Do tej pory jednak starania rolników i właścicieli lasów oraz ich dobra praktyka, mające na celu zabezpieczenie dwutlenku węgla zmagazynowanego w lasach i glebach, albo nie były doceniane wcale, albo spotykały się z tylko częściowym uznaniem. Przyczyną takiego stanu rzeczy były wyzwania związane ze zgromadzeniem wiarygodnych danych na temat dwutlenku węgla dotyczących lasów i gleb oraz brak wspólnych przepisów regulujących sposób rozliczania emisji gazów cieplarnianych i ich pochłaniania. Obecnie po przyjęciu w grudniu 2011 r. w kontekście ramowej konwencji ONZ o zmianie klimatu decyzji w sprawie zmienionych zasad rozliczania emisji z gleb i lasów, UE jest zdecydowana zlikwidować lukę w wspólnych zasadach rozliczenia emisji w ramach swojej polityki przeciwdziałania zmianie klimatu. Krok ten stworzy nowe możliwości, na przykład, nagradzania rolników za ich wkład w walkę ze zmianą klimatu w kontekście wspólnej polityki rolnej.

Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu, Connie Hedegaard, stwierdziła: „Przedstawiony dzisiaj wniosek dotyczy zharmonizowanych zasad rozliczania emisji w sektorze leśnictwa i rolnictwa. Jest to pierwszy krok na drodze do włączenie tych sektorów do unijnych inicjatyw na rzecz ograniczania emisji. W Durbanie wszystkie państwa uzgodniły zmienione zasady rozliczania emisji w odniesieniu do tych sektorów. Niniejszy wniosek stanowi realizację podjętych przez UE zobowiązań. Wniosek ten przyczyni się także do ochrony różnorodności biologicznej i zasobów wodnych, wspierać będzie rozwój obszarów wiejskich oraz uczyni rolnictwo sektorem bardziej przyjaznym dla klimatu”.

Dalsze działania
Przedmiotowa decyzja w sprawie zharmonizowanych zasad rozliczania emisji gazów cieplarnianych i ich pochłaniania z lasów i gleb zostanie przedłożona Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w ramach zwykłej procedury ustawodawczej. Wniosek ten nakłada również na każde państwo członkowskie obowiązek przyjęcia planów działania określających sposób zwiększania przez nie pochłaniania dwutlenku węgla i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych z lasów i gleb w całej UE. Przedmiotowy wniosek nie przewiduje zobowiązania do ograniczania krajowych emisji w tych sektorach. Wymóg ten może zostać wprowadzony w późniejszym czasie, gdy dowiedziona zostanie już skuteczność wprowadzonych zasad rozliczania emisji.

Redakcja AgroNews, fot. dreamstime.com

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Gospodarstwo zrównoważone w praktyce
08:16
Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,170FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,355ObserwującyObserwuj
5,460SubskrybującySubskrybuj

Ciągnik rolniczy przejechał po rolniku

Ciągnik rolniczy przejechał 35-letniego rolnika. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na terenie prywatnej posesji w gminie Iłów w województwie mazowieckim. "35 – letni mężczyzna postanowił uruchomić...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE