Rozmowy polsko-słowackie

31 stycznia 2011 roku w ministerstwie odbywały się rozmowy polsko-słowackie. Delegacjom przewodniczyli minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Republiki Słowackiej Zsolt Simon.
O wynikach rozmów ministrowie poinformowali na wspólnej konferencji prasowej.

Minister Marek Sawicki podkreślił, że jego dzisiejszy gość jest jednym z najlepszych znawców tematyki rolnej w Europie – „To z inicjatywy pana ministra odbyło się spotkanie w Bratysławie 9 listopada, gdzie dyskutowaliśmy o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej i tam wypracowaliśmy wspólne stanowisko sześciu państw: Grupy Wyszehradzkiej, Bułgarii i Rumunii.”

Jasno tam stwierdzamy, że potrzebna jest głęboka, odważna reforma WPR. Poprzez, po pierwsze: uproszczenie i wypracowanie nowych kryteriów podziału środków w ramach kopert narodowych. Po drugie: poprzez doprowadzenie do wyrównania poziomów płatności, tak aby WPR nie była źródłem zakłóceń konkurencji na jednolitym rynku. Po trzecie: WPR powinna być ukierunkowana na rozwój, innowacje i budowanie konkurencyjności wobec innych regionów świata.” – podkreślił minister Marek Sawicki.

„Rozmawialiśmy również na temat polskiej prezydencji i naszych zadań w jej trakcie. Z radością przyjąłem zapewnienie ministra Zsolta Simona o wsparciu podczas naszego przewodnictwa w Radzie UE. Wszystko wskazuje na to, że zarówno w ramach prezydencji węgierskiej jak i polskiej ta współpraca będzie rzeczywiście bardzo ścisła.” – dodał gospodarz dzisiejszych rozmów.

Minister Zsolt Simon podkreślił, że świetnie rozumie się z ministrem Markiem Sawickim, i że mają wspólne zdanie co do przyszłości WPR. „Naszą główną przesłanką jest to, aby Wspólna Polityka Rolna była nie tylko wspólna, ale także korzystna dla wszystkich” – powiedział minister Zsolt Simon i dodał, że „musimy usunąć historyczne zasady, a na ich miejsce wprowadzić zasady nowoczesne, obiektywne i sprawiedliwe”.

Obaj ministrowie zwracali uwagę na konieczność utrzymania dwóch filarów Wspólnej Polityki Rolnej. Podkreślili przy tym, że filar I powinien być w 100 % finansowany ze środków unijnych, a filar II ze środków unijnych, przy współfinansowaniu krajowym, ale po precyzyjnym określeniu zasad.

Omawiano również zagadnienia dotyczące produktów regionalnych i tradycyjnych. W tym kontekście podnoszono konieczność wspomożenia lokalnych rynków, aby nie trzeba było przewozić produktów żywnościowych na znaczne odległości. Jak podkreślano pozwoli to na ograniczenie kosztów transportu, a jednocześnie na obniżenie zanieczyszczenia środowiska z tego powodu.

Minister Zsolt Simon podkreślił, że istotne jest to, aby reforma Wspólnej Polityki Rolnej nie stała się taka, jak reforma rynku cukru. Ministrowie przypomnieli, że opowiadają się za przyjęciem nowych, sprawiedliwych i obiektywnych kryteriów.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.minrol.gov.pl, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here