Rusza kolejna edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską i licencjacką o tematyce agro!

8 czerwca br. rusza druga edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską i licencjacką na temat nowoczesnego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. Organizatorem Konkursu jest Bank BNP Paribas.

Celem Konkursu jest promowanie tematyki związanej z szerokorozumianym postępem, innowacyjnością i zrównoważonym rozwojem gospodarstw rolnych, terenów wiejskich oraz innych działań przynoszących wartość dodaną dla społeczeństwa wiejskiego, zdrowia, środowiska naturalnego, gospodarstw rolnych, obszarów wiejskich, przemysłu rolno-spożywczego oraz rolnictwem i żywnością ekologiczną.

Do Konkursu można zgłaszać prace magisterskie napisane w języku polskim, których obrona odbyła się na wskazanych w Regulaminie kierunkach, na dowolnych krajowych uczelniach wyższych, w roku kalendarzowym 2019 i 2020. Prace mogą zgłaszać wyłącznie ich autorzy.

Zgłoszenie do Konkursu jest proste – wystarczy przesłać drogą elektroniczną na adres KontaktAgro@bnpparibas.pl komplet wymaganych dokumentów, tj. zdjęcie lub skan podpisanego Formularza Zgłoszeniowego, pracę magisterską w pliku PDF, kopię dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego obronę pracy, prawidłowo wypełnione Zgłoszenie Konkursowe.

Wszelkie informacje o Konkursie wraz z Regulaminem i pozostałymi dokumentami zgłoszeniowymi znajdują się na stronie www.bnpparibas.pl/agroabsolwent. Kapituła Konkursu oceni prace pod kątem ich oryginalności, teoretycznej wartości, użyteczności w praktyce, poprawności ujęcia treści pod względem merytorycznym oraz innowacyjności analizowanego rozwiązania.

Jest o co walczyć, ponieważ Organizator przewidział dla Laureatów nagrody finansowe o wartości:

  • nagroda I stopnia – 3 000 zł brutto
  • nagroda II stopnia – 2 000 zł brutto
  • nagroda III stopnia – 1 000 zł brutto

oraz nagrodę specjalną dla pracy o tematyce rolnictwa i żywności ekologicznej w wysokości 2 000 zł brutto.

Prace konkursowe można przesyłać do 31 października 2020 r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Konkursu do 30 listopada 2020 r.

Zapraszamy!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here