Rynek rybi – podsumowania i prognozy

W okresie styczeń-lipiec 2013 r. połowy ryb na  Bałtyku wyniosły 111,3 tys. ton i były o 31% wyższe niż  w roku ubiegłym – informuje Krzysztof Hryszko z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Na tak duży wzrost wpłynęło głównie  wykorzystanie już w pierwszej połowie roku całej dostępnej  Polsce kwoty połowowej szprotów. Do czasu  ich wstrzymania w maju i po ostatecznym podliczeniu  wyładunków okazało się nawet, że została ona przekroczona  o 10% i połowy tego gatunku wyniosły 80,8  tys. ton.
 

O ponad 22% do 15,8 tys. ton zwiększyły się  w tym okresie połowy śledzi. Na poziomie roku poprzedniego  utrzymują się wyładunki ryb płaskich (6,5  tys. ton), przy znacznym ograniczeniu połowów troci  (o 44%) i łososi (o 25%). 

 

\"\"

 

Bardzo duże połowy szprotów wpłynęły pośrednio  na strukturę przetwórstwa ryb w kraju. Duża podaż ryb w krótkim okresie czasu spowodowała konieczność  zamrożenia części szprotów i stopniowego ich wykorzystywania  do dalszego przetwórstwa w kolejnych  miesiącach roku. W konsekwencji produkcja ryb mrożonych  zwiększyła się w I półroczu 2013 r. aż 2,3-krotnie  do 52,0 tys. ton. Znaczenie, bo o 9% zwieszono  także produkcję szprotów konserwowanych (do 7,1 tys.  ton). W produkcji dwóch najważniejszych grup produktów  (łososie wędzone i konserwy ze śledzi) odnotowano  różnokierunkowe tendencje, głównie pod wpływem  zmian popytu eksportowego na te wyroby. Produkcja  wędzonych łososi zwiększyła się o 15% do 27,3 tys.  ton, natomiast produkcja przetworów i konserw ze śledzi  została obniżona o 4% do 45,8 tys. ton.

Spośród  pozostałych grup produktów, w porównaniu z I półroczem  2012 r., notowano na ogół wzrost przetwórstwa.  Produkcja mrożonego mięsa z ryb morskich zwiększyła  się o 43% (do 7,3 tys. ton), solonych filetów o 9% (do  4,9 tys. ton) oraz pozostałych ryb wędzonych o 3% (do  10,7 tys. ton).  Eksport ryb, przetworów rybnych i owoców morza  wyniósł w okresie styczeń-czerwiec 2012 r. 224,3 tys.  ton i był o 19,2% wyższy niż w analogicznym okresie  roku poprzedniego. Wpływ na to miały zwiększone połowy  szprotów, które oprócz przetwórstwa trafiają także  bezpośrednio ze statków do odbiorców zagranicznych  (wyładunki w portach duńskich, szwedzkich i łotewskich). 

Wartość eksportu ogółem wyniosła odpowiednio  679,7 mln EUR lub 2814,8 mln zł, tj. o 15,7 i 12,3%  więcej niż rok wcześniej. Wolumen importu zwiększył  się o 6,3% do 233,0 tys. ton, przy 21,1% wzroście jego  wartości liczonej w euro (687,6 mln EUR) i niższej o 3,8  pkt. proc. dynamice przyrostu w przeliczeniu na walutę  krajową (2844,7 mln zł). Pogorszyło  się saldo wymiany handlowej rybami,  przetworami rybnymi i owocami morza  i w I półroczu 2013 r. było ujemne  (z +19,6 do -7,9 mln EUR).
 

Spośród  głównych grup towarowych zwiększył  się przede wszystkim eksport ryb  wędzonych (o 22% do 24,8 tys. ton),  z czego łososie stanowiły 87% wolumenu.  Znacznie pogorszyła się jednak  opłacalność eksportu tych ryb, gdyż  średnie ceny transakcyjne zwiększyły  się tylko o 12%, podczas gdy płacone  za surowiec w imporcie wzrosły o ponad  40%. Na poziomie roku ubiegłego  utrzymał się wywóz filetów i mięsa z ryb (31,1 tys. ton),  przy stabilizacji eksportu przetworów i konserw z ryb  (57,3 tys. ton). Dynamicznie zwiększył się przywóz  ryb mrożonych, pod wpływem rosnącego zapotrzebowania  na makrele (o 43% do 21,5 tys. ton). W grupie  ryb świeżych i chodzonych wyraźnie niższy jest import  dorszy (o 45%), przy stabilnym przywozie świeżych  łososi (49,3 tys. ton).
 

W największej, pod względem  wolumenu importu grupie – filetów i mięsa z ryb (81,5  tys. ton), o 46% zwiększył się przywóz dorszy i o 20%  mintajów, przy 12% ograniczeniu popytu na filetowane  śledzie i o 15% na pangi. Większość importowanych  ryb (poza łososiami) jest w 2013 r. o 10-15% tańsza niż  przed rokiem, w tym najbardziej spadły ceny makreli,  śledzi i pang.  Spadek cen w imporcie hamuje podwyżki cen detalicznych  ryb, przetworów rybnych i owoców morza  w kraju. W okresie styczeń-lipiec 2013 r. średni wzrost  cen wyniósł 1,2% (w porównaniu z analogicznym okresem  roku poprzedniego), natomiast w lipcu br. produkty  rybne były droższe niż przed rokiem zaledwie  o 0,9%. Spadki cen obserwowane są m.in. w grupie  świeżych, chłodzonych i mrożonych ryb słodkowodnych  (o 3,0%) oraz ryb wędzonych (o 2,8%).
 

Utrzymuje  się natomiast znaczna dynamika wzrostu cen owoców  morza oraz konserw rybnych (o 4-5%). Średnie wydatki  gospodarstw domowych na zakup ryb i owoców morza  zwiększyły się w I kwartale o 6,2%, co przy dużo  niższej skali wzrostu cen,  może świadczyć o wzroście spożycia ryb w Polsce.

Źródło: Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here