Są opóźnienia, ale dopłaty za materiał siewny powinny być w ciągu kilku dni

W tym roku wypłaty dopłat za materiał siewny opóźniły się. Dostaliśmy wiele sygnałów od rolników, którzy czekali na pieniądze, a przelew nie nadchodził.
 

\"rolnictwo,
 

Ministerstwo rolnictwa zapewniło nas wczoraj, że w ciągu kilku dni zostaną przesłane rolnikom należne pieniądze.

Jak przyzanje resort rolnictwa, opóźnienia wynikają z faktu, iż na dopłaty zaplanowano mniej pieniędzy niż faktycznie potrzeba.

"Określona w załączniku nr 11 do ustawy budżetowej na rok 2014,  kwota 99 000 tys. zł  na dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany – została ustalona w oparciu o zapisy projektu  rozporządzenia Komisji z 5 sierpnia 2013 r. dot. stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze rolnym, które stanowiły że całkowita kwota pomocy  przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 10 000 EUR w okresie trzech lat.

Tymczasem zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1408/2013 z 18 grudnia 2013 r., od dnia 1 stycznia 2014 r. wysokość maksymalnego pułapu pomocy została ustalona na poziomie wyższym niż w ww. projekcie rozporządzenia tj. w wysokości 15 000 EUR .

Złożenie przez rolników w Agencji Rynku Rolnego 78 tys. wniosków, tj. o 16 tys. więcej niż w roku ubiegłym oraz podniesienie maksymalnej kwoty pomocy do 15 000 EUR spowodowało przekroczenie kwoty zaplanowanej w budżecie państwa na 2014 rok na ten cel.

W związku z podjętymi działaniami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu pełnego zabezpieczenia dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zostały dokonane odpowiednie zmiany w budżecie państwa na 2014 rok.

Na skutek powyższego zwiększony został limit środków na w/w cel, który pozwoli Agencji Rynku Rolnego na realizację wszystkich płatności w najbliższych kilku dniach" – poinformował nas radca ministra rolnictwa Dariusz Mamiński.

Agencja Rynku Rolnego zakończyła przyjmowanie wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego 25 czerwca 2014 roku.

Kolejny termin składania wniosków o dopłaty do materiału siewnego rozpocznie się 15 stycznia 2015 r.

Wtedy rolnicy będą mogli ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (zakupionego i wysianego/wysadzonego w okresie od 15 lipca 2014 r. do 15 czerwca 2015 r.)

  • zbóż ozimych,
  • zbóż jarych,
  • roślin strączkowych,
  • ziemniaka,
  • mieszanek zbożowych i pastewnych (sporządzonych z gatunków roślin objętych systemem dopłat, z wyłączeniem ziemniaka).

Redakcja AgroNews, fot. dreamstime.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here