Będzie zmiana w krajowych programach zwalczania Salmonella

9 lutego 2021 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielami branży drobiarskiej podsumowujące propozycje uregulowań prawnych w zakresie zwalczania zakażeń pałeczkami Salmonella u drobiu. Przedstawione propozycje zmian znajdą odzwierciedlenie w aktualizowanych krajowych programach zwalczania Salmonella.

W wideokonferencji uczestniczył Główny Lekarz Weterynarii dr Bogdan Konopka, Zastępca dr Mirosław Welz, Dyrektor Biura Zdrowia i Ochrony Zwierząt dr Paweł Meyer z pracownikami.

Salmonella u drobiu
Salmonella u drobiu Foto: GIW

Ze strony związków branżowych byli obecni przedstawiciele Krajowej Federacji Producentów Drobiu i Producentów Jaj, Beskidzkiego Związku Hodowców i Producentów Drobiu, Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna” – Zarządu Województwa Pomorskiego, Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz; Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej, Spółdzielni Drobiarskiej „Mazurski Kurczak 2” w Mazuchówce oraz Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Hodowców i Producentów Drobiu, Indyk Lubuski. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele PIW-PIB w Puławach, WIW Gdańsk i WIW Siedlce.

Silny spadek polskiego eksportu drobiu

Związki branżowe przesłali swoje propozycje zmian w zwalczaniu Salmonelli

Ze strony związków branżowych Główny Lekarz Weterynarii otrzymał w roku ubiegłym 22 propozycje, uwagi i sugestie zmian przepisów prawa w odniesieniu do zwalczania Salmonella u drobiu.

Spotkanie miało na celu podsumowanie przesłanych uwag, ich ocenę pod względem zgodności z przepisami unijnymi oraz możliwość wdrożenia ich do polskiego porządku prawnego.

Przedstawione propozycje zmian znajdą odzwierciedlenie w aktualizowanych krajowych programach zwalczania Salmonella. Dodatkowo, dr Bogdan Konopka wystąpił z inicjatywą modyfikacji zasad bioasekuracji i wprowadzenia niektórych rozwiązań do przepisów prawa. Zaproszeni goście przyjęli proponowane rozwiązania jako potrzebne i pomocne w branży drobiarskiej, deklarując udział w dalszych pracach zmian przepisów.

Źródło: GIW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here