Sawicki: trzeba zaprzestać marnowania żywności

Rosnące potrzeby żywnościowe świata, problem niedożywienia, a przede wszystkim kwestia marnowania żywności – to główne tematy konferencji prasowej ministra Marka Sawickiego oraz prezesa Federacji Polskich Banków Żywności Marka Borowskiego.

\"\"

Impulsem do spotkania było ogłoszenie na forum Parlamentu Europejskiego rezolucji „Jak uniknąć marnotrawienia żywności: strategia na rzecz poprawy łańcucha żywnościowego w UE”. Minister zwracając uwagę na problem podkreślił, że zdecydowanie za dużo żywności wyrzuca się do kosza. W krajach Unii Europejskiej jest to 89 mln ton, a w Polsce 9 mln ton.

– To nonszalanckie, nieświadome postępowanie, to brak szacunku dla trudu rolnika, który jest producentem żywności. Trzeba zwrócić uwagę na ten problem również w kontekście rosnących potrzeb żywnościowych, za którymi coraz trudniej będzie nadążyć. Również ten aspekt zmusza nas, jako konsumentów, do racjonalnych zachowań
– powiedział Marek Sawicki.

Prezes Marek Borowski, mówiąc o wadze tematu, zestawił ilość marnowanej żywności z liczbą osób żyjących poniżej progu ubóstwa. W UE jest to 79 mln, z tego 16 mln otrzymuje pomoc żywnościową. Natomiast w Polsce niechlubna liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie to 2 mln, w tym 1 mln osób, które Banki Żywnościowe w 2011 r. wsparły pomocą żywnościową w ilości 68 tys. ton.

\"\"

Zdaniem prezesa Federacji Polskich Banków Żywności podstawowym kluczem do rozwiązania tego problemu jest zmiana mentalności poprzez edukację, która powinna dotyczyć zarówno rolników, producentów, jak i dystrybutorów, a przede wszystkim konsumentów. O tym mówi także przyjęta 19 stycznia br. przez Parlament Europejski rezolucja.

Jest to bardzo ważny dokument, który mówi o skali marnowania żywności i wzywa Komisję Europejską do przygotowania konkretnych rozwiązań, które pozwolą na zmniejszenie marnotrawienia żywności – poinformował Marek Borowski.

Mówiąc o zakresie działalności Banków Żywności prezes Borowski poinformował, że w Polsce organizacja ta istnieje od 20 lat, a jej misją jest przede wszystkim zapobieganie marnowaniu żywności oraz zagospodarowanie jej na cele pomocy społecznej.

– Jako Banki Żywności uważamy, że żywność nie może trafiać na śmietnik, a gdyby udało się zadbać o niemarnowanie żywności wśród dystrybutorów, to organizacje pozarządowe mogłyby uratować około 300 tys. ton żywności i przekazać osobom potrzebującym – powiedział prezes Federacji.

Ponadto kolejnym, bardzo ważnym elementem działalności Banków Żywności jest funkcjonowanie Rady ds. Racjonalnego Wykorzystania Żywności, powołanej w 2011 r. Jej zadaniem jest zajęcie się badaniami, edukacją i przygotowaniem zmian prawnych. Przedsięwzięcie to, mające na celu ograniczenie do minimum marnotrawienia żywności, honorowym patronatem objął minister rolnictwa i rozwoju wsi.

\"\"

Zarówno minister Marek Sawicki jak i prezes Marek Borowski zgodnie podkreślili, że do osiągnięcia stanu idealnego w zakresie wykorzystywania wyprodukowanej żywności mogłaby przyczynić się zmiana prawna w zakresie przekazywania żywności na cele charytatywne przez dystrybutorów, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, bez dodatkowego opodatkowania, tak jak ma to miejsce w przypadku producentów.

– Byłby to kolejny krok w drodze do rozwiązania zrównano problemu marnotrawienia żywności, jak i zmniejszenia liczby osób niedożywionych. Osiągnięcie stanu idealnego w zakresie niemarnowania żywności w Europie dałoby około 4 kg żywności dziennie na jedną osobę niedożywioną. Gdybyśmy w chociaż 50. procentach ograniczyli marnotrawienie żywności w Europie, problem niedożywionych zostałby rozwiązany – powiedział szef resortu rolnictwa.

Minister, w nawiązaniu do trudnych warunków atmosferycznych, zaapelował: – Zachęcam wszystkich do tego, aby żywnością, którą dysponujemy dzielić się nie tylko z ludźmi, lecz także ze zwierzętami. Szczególnie teraz, gdy warunki pogodowe są bardzo trudne.

Redakcja AgroNews, fot. MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here