Sejm: Projekt nowej ustawy „wiatrakowej” skierowany do komisji

W środę Sejm przeprowadził drugie czytanie zgłoszonego przez grupę posłów KP Prawo i Sprawiedliwość projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

 

\"rolnictwo,
 

Projekt określa warunki, zasady i tryb lokalizacji, realizacji oraz eksploatacji elektrowni wiatrowych oraz warunki lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie takich instalacji. Wnioskodawcy wskazują, że od 2009 r. można zaobserwować w Polsce dynamiczny rozwój energetyki wiatrowej.

Autorzy projektu podkreślają jednocześnie, że dotychczas nie zostały w dostatecznym stopniu sformułowane ramy prawne dla lokalizowania, budowy i eksploatacji elektrowni wiatrowych. Jak czytamy w uzasadnieniu, instalacje te są lokalizowane zbyt blisko budynków mieszkalnych, co  powoduje konflikty między niezadowolonymi mieszkańcami a gminami, gdyż urządzenia te emitują hałas, niesłyszalne dla ucha infradźwięki, powodują wibracje i mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia w przypadku awarii. Projekt m.in. wprowadza definicję elektrowni wiatrowej. Zgodnie z proponowaną ustawą, instalacje tego typu będą mogły być lokalizowane wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt przewiduje, że wiatrak będzie można postawić w odległości nie mniejszej niż 10-krotność jego wysokości (wraz z wirnikiem i łopatami) od zabudowań mieszkalnych i mieszanych oraz obszarów szczególnie cennych z przyrodniczego punktu widzenia (np. parków narodowych czy krajobrazowych, rezerwatów).

Projektowana ustawa pozwala na przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, remont, montaż i odbudowę budynku mieszkalnego stojącego w odległości mniejszej niż wyżej opisana. Projekt dotyczy elektrowni wiatrowych o mocy większej niż 40 kW, czyli nie obejmuje mikroinstalacji. W myśl projektu, nie będzie można rozbudowywać istniejących wiatraków, które nie spełniają kryterium odległości – dozwolony będzie tylko ich remont i prace niezbędne do prawidłowej eksploatacji.

Na etapie prac w Komisji Infrastruktury do projektu wprowadzono poprawki, które m.in. umożliwiają budowę domów mieszkalnych w mniejszej odległości od elektrowni wiatrowej niż wymagana, jeżeli takie inwestycje są uwzględnione w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego. W sytuacji, gdy takich dokumentów nie ma, komisja zaproponowała, aby gminy miały 12 miesięcy na uchwalenie planów miejscowych przewidujących lokalizację budynków mieszkalnych na dotychczasowych zasadach.

Sprawozdanie komisji na forum Sejmu przedstawił poseł Grzegorz Schreiber. W związku z poprawkami zgłoszonymi w drugim czytaniu projekt został skierowany do Komisji Infrastruktury.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/shock399

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here