Sektor rolno-spożywczy chlubą polskiej gospodarki

Nie ma drugiej takiej dziedziny w polskiej gospodarce, która ma porównywalnie wysokie i stale rosnące dodatnie saldo w handlu zagranicznym – mówił minister Stanisław Kalemba podczas konferencji prasowej, która odbyła się dziś w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w nawiązaniu do niedawnego tzw. drugiego expose premiera Donalda Tuska.

Głównymi tematami dzisiejszego spotkania z dziennikarzami były: wykorzystanie funduszy unijnych, dopłaty dla rolników oraz bezpieczeństwo żywnościowe.

Stanisław Kalemba zaprezentował najważniejsze działania podejmowane przez resort rolnictwa, efekty dotychczasowej pracy oraz zadania na przyszłość. Minister podkreślił, że Polska jest jednym z największych producentów żywności w Europie. W wytwarzaniu takich produktów jak: jabłka, pieczarki, ziemniaki, żyto, rzepak czy buraki cukrowe jesteśmy w ścisłej czołówce.

 

\"\"

 

– Szacujemy, że w sektorze rolno-spożywczym w tym roku osiągniemy dodatnie saldo na poziomie około 3 mld euro. Jednocześnie odnotowujemy dużą dynamikę w działaniach eksportowych podejmowanych przez firmy. Dywersyfikujemy rynki zbytu, a poza rynkiem unijnym sprzedajemy na rynki wschodnie i dalekowschodnie. Niewątpliwie korzystne warunki stwarza niedawne przystąpienie Rosji do World Trade Organization – zauważył Stanisław Kalemba.

Minister zaznaczył, że wysoka jakość i naturalny smak polskiej żywności sprawiają, iż nasze produkty wędrują zagranicę, w kraju natomiast pozostają miejsca pracy.

Wśród zaprezentowanych przez ministra priorytetów znalazły się:
• Utrzymanie wysokiej pozycji sektora w gospodarce narodowej;
• Pełne wykorzystanie funduszy WPR w perspektywie 2007-2013;
• Utrzymanie tendencji wzrostowej w handlu zagranicznym;
• Maksymalne rozdysponowanie gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;
• Przyszłość WPR;
• Realizacja strategii rozwoju wsi, rolnictwa i rybołówstwa;
• Zmiany instytucjonalne.

Szef resortu rolnictwa podkreślił również konieczność podjęcia dalszych, bardziej zintensyfikowanych prac wspomagających tworzenie grup przez producentów sektora rolno-spożywczego, spółdzielni czy innych form umożliwiających wspólne działania na polskim i światowym rynku. W tym celu Stanisław Kalemba zapowiedział utworzenie w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi specjalnej komórki, której pracownicy zajmowaliby się zagadnieniami spółdzielczości.

W nawiązaniu do trwającej na forum Unii Europejskiej dyskusji nad kształtem Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2014 minister Kalemba podkreślił, że polscy rolnicy zasługują na to, aby mieć równe warunki i równe szanse na jednolitym runku europejskim. – Dziś mamy do czynienia z wyższymi kosztami produkcji i większymi plonami niż te z lat 1995-1999. Dlatego główny postulat polskiego stanowiska, to odejście od historycznych tytułów do płatności, opartych na produkcji, jaka miała miejsce 20 lat temu Cel, jaki stawiam sobie, jako minister rolnictwa, to maksymalne zrównanie płatności w oparciu o obiektywne kryteria – mówił Stanisław Kalemba.

Wymieniając liczne efekty i korzyści płynące z działań podejmowanych przy wykorzystaniu funduszy z obecnej perspektywy finansowej, szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę na liczbę 86 tys. zrealizowanych projektów na łączną kwotę 46 mld zł netto. – Kwota ta, to równowartość utrzymania 920 tys. miejsc pracy przez rok – zauważył Stanisław Kalemba. Wśród innych działań podejmowanych przez resort minister wymienił dwa programy skierowane do uczniów, a mianowicie „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”. W wyniku tych przedsięwzięć od 2004 roku 2,5 mln dzieci wypiło w szkołach 1,1 mld szklanek mleka. Natomiast 900 tys. miało dostęp do codziennej porcji świeżych owoców i warzyw w szkołach, które zdecydowały się na udział w programie.

W kontekście zadań i planów, jakie zamierza realizować resort rolnictwa, oprócz wsparcia działań konsolidacyjnych, minister wymienił jeszcze dwa. Pierwszy to stworzenie jednej instytucji odpowiedzialnej za kontrolę bezpieczeństwa żywności – Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, powstałej w wyniku połączenia dotychczas funkcjonujących inspekcji. Drugi – powołanie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń za Sprzedane Produkty Rolne. Jego głównym celem będzie finansowanie należności producentów rolnych w przypadku niewypłacalności odbiorcy. Wśród dochodów funduszu przewiduje się między innymi: 0,1% wartości netto zakupionych produktów rolnych będących przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz środki odzyskane przez ARR z tytułu roszczeń.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here