Sektor rolno-spożywczy może przejść na gospodarkę ekologiczną

W czasie nieformalnego posiedzenia unijnych ministrów rolnictwa Copa-Cogeca nakreśliła instrumenty zielonego wzrostu w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR). Głównym celem spotkania było stworzenie warunków, w których sektor rolno-spożywczy UE może przyczynić się do przejścia na nowoczesną gospodarkę ekologiczną.

Copa-Cogeca podkreśliła, że ze względu na wzrastające zapotrzebowanie na żywność potrzebujemy wydajniejszego, bardziej produktywnego i zrównoważonego sektora rolnego. Wielu ministrów również o to apelowało.

W piśmie, które zostało niedawno wysłane do Komisji Europejskiej, Rady i Parlamentu, Copa- Cogeca przypomina, że nowa WPR musi skupić się na instrumentach zarówno korzystnych dla środowiska jak i utrzymujących zdolność produkcyjną sektora rolnego. Ponieważ unijne rolnictwo jest wszechstronne i różnorodne potrzeba rozległej listy instrumentów zazieleniania, z których rolnicy będą mogli wybrać te najlepiej dostosowane do ich sytuacji. Komisja zaproponowała narzucenie tych samych trzech instrumentów wszystkim rolnikom, od Szkocji po Sycylię, co nie jest jednak ani praktycznym ani skutecznym sposobem osiągnięcia korzyści środowiskowych.

Przemawiając na posiedzeniu w Danii wiceprzewodniczący Copa Albert Jan Maat, tłumaczył, że ze względu na coraz poważniejsze wyzwania nie możemy spokojnie przyglądać się temu jaki wpływ zazielenianie wywiera na koszty i zdolność produkcyjną.

– Potrzebujemy instrumentów promujących zielony wzrost. Instrumenty te byłyby idealnym sposobem na wprowadzenie w życie projektów zainicjowanych w ramach europejskiego partnerstwa innowacji. Zaproponowaliśmy umieszczenie nowych instrumentów w drugim filarze WPR, których celem jest: wydajna gospodarka zasobami, a zwłaszcza nawozami i wodą; sekwestracja dwutlenku węgla oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
– mówił Maat.

Z kolei przewodniczący Cogeca Paolo Bruni podkreślił, że potrzeba skuteczniejszych badań i innowacji, aby można było zwiększyć produktywność. Powiedział, że rolnicy i ich spółdzielnie mają niepowtarzalną okazję, aby przyczynić się do rozwoju gospodarki poprzez produkcję biomasy na cele niespożywcze, takie jak energia i produkty przemysłowe. Zastosowanie biopaliw i bioenergii przyczynia się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększa produkcję pasz, ponieważ współprodukty powstające w wyniku produkcji biopaliw są bogate w białka. Ponadto ograniczyłoby to unijną zależność od importu pasz. Dlatego też kolejny program badań Horyzont 2020 powinien również skupić się na uprawach. Przewodniczący Bruni wspomniał o wręczeniu Europejskiej nagrody dla innowacji spółdzielczej Cogeca, które odbędzie się 20 czerwca 2012 w Parlamencie Europejskim. Celem nagrody jest promocja i stymulacja innowacji.

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here