Senatorowie zdecydowali o kształcie “Piątki dla zwierząt”

Senatorowie wyrazili swoje zdanie nt. nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.   Za przyjęciem projektu z poprawkami opowiedziało się 76 z nich, przeciw było 11, a 10 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa wróci do Sejmu.

Senat zdecydował o zakazie uboju rytualnego bydła. Zakaz ten wejdzie w życie dopiero w 2025 roku. Hodowcy norek mają nieco mniej czasu, gdyż zakaz hodowli zwierząt futerkowych wejdzie w życie 31 lipca 2023.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi złożyła wniosek o odrzucenie noweli w całości, jednak wniosek ten nie został przyjęty.

Hodowla zwierząt futerkowych tylko do 31.07.2023 r

Senatorowie zdecydowali między innymi, że hodowla zwierząt futerkowych będzie mogła być prowadzona na dotychczasowych zasadach do 31.07.2023 r., a prowadzenie działalności w zakresie tzw. uboju rytualnego będzie mogło się odbywać jak do tej pory do 31.12.2025 r. W poprawkach określono też zasady realizacji roszczeń wobec Skarbu Państwa o odszkodowanie związane z koniecznością dostosowania się do wymogów ustawowych w zakresie hodowli zwierząt futerkowych i prowadzenia działalności dotyczącej tzw. uboju rytualnego. Jednocześnie senatorowie zdecydowali, że z nowelizacji wykreślony zostanie wymóg pozbawienia świadomości w przypadku poddawania ubojowi drobiu w sposób przewidziany przez obrządek religijny związku wyznaniowego.

Senatorowie opowiedzieli się ponadto za skreśleniem przepisu uprawniającego organizacje pozarządowe do odebrania zwierzęcia jego właścicielowi lub opiekunowi, a także umożliwiającego odebranie zwierzęcia jego właścicielowi przez każdą osobę, jeżeli działanie lub zaniechanie właściciela bezpośrednio zagraża życiu lub zdrowiu tego zwierzęcia. Wprowadzili zakaz prowadzenia egzekucji ze zwierząt domowych, a także zakaz organizowania przedsięwzięć, w których zwierzę domowe stanowi nagrodę lub jest przedmiotem loterii, aukcji albo licytacji oraz uczestnictwa w takich przedsięwzięciach.

Wielki strajk rolników w Warszawie

Zakazana ma być również sprzedaż i nabywanie przedmiotów, jeśli zwierzę domowe stanowi bezpłatne uzupełnienie do sprzedawanego przedmiotu. Senat przyjął też poprawki, umożliwiające przedsiębiorcom prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Senat określił ponadto zasady i trybu oznakowania psów za pomocą mikroczipa i prowadzenia centralnego rejestru psów.

Inne poprawki Senatu dotyczą organizowania wystaw i pokazów zwierząt polegających wyłącznie na prezentowaniu cech danego gatunku zwierząt oraz pokazów psów specjalnych i ratowniczych. Zmodyfikowane zostały definicje kota rasowego, psa rasowego, zwierząt wykorzystywanych do celów specjalnych i kojca do przechowywania zwierząt.

Źródło: SENAT RP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here