Sianokiszonka – od uprawy po zbiór

Jakość kiszonki zależy przed wszystkim od jakości pokosu, dlatego bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie łąki i pielęgnacja uprawy. Każdy rolnik powinien pamiętać, że na koniec dnia kiszonka wysokiej jakości to lepsza strawność paszy i wyższa produkcyjność zwierząt przy niższych kosztach.

\"\"

“Zmniejszony plon, będący przyczyną słabszego wzrostu może wskazywać, że część azotu pozostała niewykorzystana – mówi Dave Davies, Dyrektor Silage Solutions. Jeśli natomiast rolnicy chcą obniżyć koszty stosując obornik, powinni pamiętać, że zwiększa to możliwość skażenia pokosu niepożądanymi bakteriami, które przyczyniają się do słabej fermentacji kiszonki.”

Aby temu zapobiec dr Davies zaleca odstęp minimum sześciu tygodniu od aplikacji obornika do zbioru. Skażenie glebą jest jedną z najczęstszych przyczyn słabej fermentacji i skażenia bakteriami z rodzaju Listeria. Dlatego tak duże znaczenie ma wyrównanie pola i kontrola kretowisk na obszarach szczególnie zagrożonych tym zjawiskiem.

Innym bardzo istotnym elementem w przygotowaniu wysokiej jakości kiszonki jest wybór odpowiednich gatunków roślin – najlepsze są różne odmiany życicy z wsiewką koniczyny czerwonej, która zapewnia wysoki poziom białka. „Taka mieszanka ma większą wartość pokarmową od kiszonki zrobionej tylko z trawy, ponieważ ma dużą zawartość protein, co zmniejsza nam zapotrzebowanie na kosztowne dodatki białkowe. Koniczyna czerwona także ma zdolności do wiązania azotu, co oszczędza nam wydatków na nawożenie. Podsumowując kiszonka zrobiona z takiej mieszanki daje znaczące oszczędności w porównaniu do tej z traw. – mówi Dr Davies.

W czasie sianokosów bardzo ważne jest postępowanie według kilku prostych zasad:


Ścinaj trawę
kiedy jest sucha, na wysokości 5-10cm. Jeśli będziemy ścinać zbyt nisko, zwiększamy ryzyko zanieczyszczenia glebą, a także wydłużamy okres, który potrzebny jest roślinom do ponownego wzrostu – co w efekcie prowadzi do zmniejszenia rocznego plonu.

Rozrzuć pokos jak najszerzej i jak najszybciej po skoszeniu – aby przyspieszyć proces więdnięcia i suszenia. Przetrząsaj na krótko przed uzyskaniem docelowej wartości suchej masy co w przypadku traw wynosi 30h, a w przypadku roślin motylkowych dwa dni. Nadmierne przetrząsanie powoduje zwiększoną utratę suchej masy i zmniejsza wartość pokarmową paszy.

Aby zwiększyć gęstość balotów, zredukować zawartość tlenu i przyspieszyć fermentację należy dużą uwagę przykładać do efektywnego prasowania i zwijania balotów przy wykorzystaniu prasy z nożami tnącymi.
To także powoduje zmniejszenie kosztów owijania i transportu. Baloty powinny być przewiezione na miejsce składowania przed owinięciem w sześć warstw wysokiej jakości folii. Magazynowanie powinno odbywać się w dobrze utrzymanym miejscu, a baloty należy zabezpieczyć siatką, aby uniknąć przerwania folii przez ptaki lub gryzonie.

Aby osiągnąć dobre rezultaty w produkcji mięsa lub mleka, rolnicy powinni przestrzegać kilku podstawowych, ale bardzo istotnych zasad. Wykorzystanie paszy wysokiej jakości o dużej wartości pokarmowej jest jedną z najważniejszych. Kluczem od sukcesu jest maksymalizacja udziału wysokiej jakości kiszonki w żywieniu krów, a sianokiszonka w balotach daje rolnikom możliwość elastycznego skarmiania paszy przy utrzymaniu jej wysokiej jakości.

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

Źródło: NetPR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here