Silne spadki pogłowia świń i krów. Ale są szanse na poprawę

W Polsce drastycznie maleje pogłowie świń i krów. Wynika to m.in. z braku opłacalności produkcji mięsa i mleka.

 

\"rolnictwo,

 

Ubywa świń

Według danych GUS pogłowie świń w czerwcu 2016 r. liczyło 10,24 mln sztuk. Oznacza to 12 proc. spadek w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Odnotowano spadek pogłowia we wszystkich grupach, w tym prosiąt o 11,7 proc., warchlaków o 9,4 proc., świń na ubój (tuczników) o 13,4 proc. i populacji trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej o 15,9 proc. – informuje GUS.

Utrzymujący się w ostatnich kwartałach silny spadek pogłowia trzody chlewnej, szczególnie w przypadku prosiąt oraz loch prośnych wynikał ze sporego obniżenia opłacalności produkcji żywca wieprzowego.

  W naszej ocenie w II kw. br. rynek wieprzowiny wszedł we wzrostową fazę cyklu świńskiego. W efekcie w lipcu br. opłacalność produkcji trzody chlewnej, mierzona relacją cen żywiec/pasza wyniosła 3,46, kształtując się na najwyższym poziomie od grudnia 2011 r. – wyjaśnia Bartosz Olipra, ekonomista banku Credit Agricole.


Jego zdaniem „silna poprawa opłacalności znajdzie w najbliższym czasie odzwierciedlenie w odbudowie pogłowia trzody chlewnej w Polsce”. Ale Olipra zastrzega, że prognoza ta może się nie sprawdzić, jeśli wirus ASF będzie się dalej rozprzestrzeniał.

Najsilniejszy spadek pogłowia krów od 2000 r.

Zmniejszyło się także pogłowie krów. Z danych opublikowanych przez GUS wynika, że w czerwcu tego roku było aż o 112,5 tys. mniej tych zwierząt niż w czerwcu 2015 roku. Oznacza to, że pogłowie krów spadło o 4,6 proc. do poziomu 2,33 mln sztuk.

Olipra zauważa, że jest to najsilniejszy spadek od 2000 r.

– Silna redukcja pogłowia krów była w naszej ocenie efektem znaczącego pogorszenia opłacalności produkcji mleka – wyjaśnia ekonomista Credit Agricole.

Ale, jego zdaniem, notowany w ostatnich miesiącach wzrost cen mleka przyhamuje tempo spadku pogłowia krów.

 

Redakcja AgroNews, oprac. Kamila Szałaj
fot.:pixabay.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here