Silne tendencje wzrostowe na rynku trzody chlewnej!

Zgodnie z danymi MRiRW ceny trzody w ostatnim tygodniu lipca (22-28.07.2013) osiągnęły najwyższy w tym roku poziom, tj. 5,91 zł/kg – informuje w cotygodniowej analizie sektora rolnego Bank Gospodarki Żywnościowej.

Przypomnijmy, że ostatnio tak wysokie ceny (5,84 zł/kg) zanotowano w ostatnim tygodniu października 2012 roku. Od tamtej pory, w końcówce 2012 r. i na początku 2013 r. utrzymywała się tendencja zniżkowa do tygodnia 21-27.01.2013, kiedy płacono 5,04 zł za kg żywca.

 

\"\"

 

Od tamtego momentu do ostatniego tygodnia lipca ceny wzrosły o 0,87 zł/kg, co stanowi wzrost o 17%.Należy przy tym podkreślić, że obecny poziom jest również o 8,5% wyższy niż rok temu. Warto również zaznaczyć, że w okresie od końca maja, kiedy nastąpiło znaczne odbicie cen na rynku, do ostatniego tygodnia lipca 2013 r. ceny wzrosły o 0,82 zł/kg.

Co ciekawe, w latach 2007-2012 w analizowanym okresie ceny przeciętnie wzrastały o 0,43 zł/kg. Oznacza to zatem, że obecnie obserwowane podwyżki są szybsze niż zazwyczaj w tym okresie roku. Tak znaczne wzrosty cen były spowodowane głównie czynnikami podażowymi: zmianami w uboju jak również zmieniającą się dynamiką wywozu i przywozu mięsa.

Dane Eurostatu wskazują na spadek w ubojach do 695 tys. ton w okresie pierwszych pięciu miesięcy 2013 roku, co oznacza 6-procentowy spadek (w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku).Przy czym szczególnie wyraźne obniżki, o 13% w relacji rocznej, wystąpiły w maju. Ten czynnik podażowy oddziaływał w kierunku umocnienia się cen.

Czytaj także:
Co zrobi KE w sprawie neonikotynoidów? Drugie głosowanie bez kwalifkowanej większości
Grunty rolne coraz droższe!
Bezpieczeństwo żywności – notujemy spadek!!!

Podobny wpływ miał również eksport. Dane MRiRW dotyczące wywozu za pierwsze pięć miesięcy 2013 r. wskazują na wysoką,17-procentową dynamikę eksportu mięsa wieprzowego. W okresie I-V 2013 r. wyniósł on 165 tys. ton, czyli był o 24tys. t wyższy niż rok wcześniej. Patrząc z kolei na zmiany w przywozie mięsa wieprzowego, od początku roku do maja 2013 r. zmalał on o 1% do 238 tys. ton.

Widzimy zatem, że poprawia się stopniowo bilans wymiany handlowej mięsa wieprzowego dla Polski. Kolejnym ważnym czynnikiem jest stopniowe osłabienie się złotego w stosunku do euro, co dodatkowo wspiera rozwój eksportu. Mówiąc o wymianie handlowej, należy wspomnieć, że ceny w kraju, ze względu na pozycję Polski jako importera netto mięsa wieprzowego, podążają za zmianami w cenach na rynku unijnym. Pod tym względem od końca maja obserwujemy znaczne ożywienie na rynku unijnym, z cenami żywca wzrastającymi o 12% w okresie 20.05-28.07.2013.

Zatem obserwowany wzrost cen w kraju wpisuje się w ten trend. Biorąc pod uwagę dane o ubojach i wysokim tempie wzrostu wywozu i malejącym imporcie mięsa oczekujemy, że w kolejnych tygodniach nastąpią kolejne nieznaczne wzrosty cen, jednak dynamika powinna stopniowo wyhamować.

Źródło: Bank Gospodarki Żywnościowej,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here