Siódma z rzędu podwyżka stóp procentowych

Kolejna podwyżka stóp procentowych i raty kredytów w górę o kilkaset złotych. Rada podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 1,00 pkt proc., tj. do poziomu 4,50%.

Siódma z rzędu podwyżka stóp procentowych
Siódma z rzędu podwyżka stóp procentowych

Jednocześnie Rada ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP:
stopa lombardowa 5,00%;

stopa depozytowa 4,00%;

stopa redyskontowa weksli 4,55%;

stopa dyskontowa weksli 4,60%.

Na początku 2022 r. koniunktura w gospodarce światowej pozostawała relatywnie
korzystna, choć dynamika aktywności w części gospodarek się obniżyła. Negatywnie na
globalną koniunkturę oddziaływały utrzymujące się zaburzenia w handlu międzynarodowym oraz wysokie ceny surowców. Agresja zbrojna Rosji przeciw Ukrainie przyczyniła się do istotnego wzrostu niepewności dotyczącej dalszego kształtowania się sytuacji makroekonomicznej na świecie oraz wyraźnego pogorszenia nastrojów.

Podwyższono prognozy inflacji na najbliższe kwartały

Jednocześnie nastąpił dalszy wzrost cen surowców, a także nasiliły się zaburzenia w handlu międzynarodowym. W efekcie obniżone zostały prognozy wzrostu gospodarczego dla części gospodarek. W wielu krajach nadal silnie rosła inflacja, osiągając najwyższe poziomy od dekad. Wysokie ceny surowców oraz przedłużające się zaburzenia w globalnych łańcuchach
podaży i transporcie międzynarodowym pozostają głównym źródłem wzrostu dynamiki
cen. W części gospodarek do wzrostu cen przyczyniają się także rosnące koszty pracy.
W efekcie rośnie również inflacja bazowa. W związku z gospodarczymi konsekwencjami rosyjskiej agresji wyraźnie podwyższono t prognozy inflacji na najbliższe kwartały.

W warunkach silnego wzrostu inflacji wiele banków centralnych wycofuje akomodację
monetarną. Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych w marcu zakończyła skup netto
aktywów i po raz pierwszy od ponad trzech lat podwyższyła stopy procentowe. Z kolei
EBC utrzymuje ujemne stopy procentowe, jednak zmniejsza skalę skupu aktywów.
Jednocześnie banki centralne w Europie ŚrodkowoWschodniej kontynuują
podwyższanie stóp procentowych.

Korzystnej krajowa koniunktura w kolejnych kwartałach

Dostępne dane wskazują, że w Polsce po silnym wzroście PKB w IV kw. ub.r.
w I kw. br. utrzyma się wysoka dynamika aktywności gospodarczej, na co wskazują
dane o sprzedaży detalicznej oraz produkcji przemysłowej i budowlanomontażowej.
Jednocześnie nadal rośnie zatrudnienie, czemu towarzyszy wyraźny wzrost
wynagrodzeń. Agresja zbrojna Rosji przeciw Ukrainie przyczyniła się do pogorszenia
nastrojów podmiotów gospodarczych i stanowi istotny czynnik niepewności dla
kształtowania się przyszłej aktywności gospodarczej na świecie i w Polsce. Niemniej
jednak, m.in. ze względu na niewielki udział eksportu do Rosji i Ukrainy w polskiej
sprzedaży zagranicznej, można oczekiwać utrzymywania się korzystnej krajowej
koniunktury w kolejnych kwartałach.

Inflacja w marcu wzrosła do 10,9% r/r

Inflacja w Polsce według wstępnych danych GUS wzrosła w marcu 2022 r. do 10,9% r/r, do czego przyczynił się głównie silny wzrost cen paliw i innych nośników energii związany z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę. W kierunku istotnie podwyższonej inflacji nadal oddziałuje także wcześniejszy wzrost cen surowców energetycznych i rolnych oraz regulowanych taryf na energię elektryczną, gaz ziemny i energię cieplną. Jednocześnie wzrostom cen sprzyja także trwające ożywienie gospodarcze, w tym wzrost popytu stymulowany rosnącymi dochodami gospodarstw domowych. Inflację ogranicza natomiast obniżenie części stawek podatkowych w ramach Tarczy Antyinflacyjnej.


W 2022 r. inflacja pozostanie jednak istotnie podwyższona, do czego oprócz czynników
wcześniej podwyższających dynamikę cen przyczynią się ekonomiczne skutki rosyjskiej
agresji zbrojnej przeciw Ukrainie. W kolejnych latach, wraz z wygasaniem wpływu
szoków obecnie podbijających ceny, inflacja będzie się obniżała. Obniżaniu inflacji
powinno sprzyjać także umocnienie złotego, które w ocenie Rady będzie spójne z
fundamentami polskiej gospodarki.


Rada oceniła, że utrzymuje się ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego
NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Aby ograniczyć to ryzyko, a więc
dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie, Rada postanowiła ponownie
podwyższyć stopy procentowe NBP.


Podwyższenie stóp procentowych NBP będzie także oddziaływać w kierunku ograniczenia oczekiwań inflacyjnych.
Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw
inflacji i aktywności gospodarczej, w tym od wpływu agresji zbrojnej Rosji przeciw
Ukrainie na polską gospodarkę

Źródło: NBP

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

11,152FaniLubię
4,484ObserwującyObserwuj
3,941ObserwującyObserwuj
7,180SubskrybującySubskrybuj

Polsce nie grozi deficyt zbóż, ale trzeba liczyć się z wysokimi cenami

Napaść Rosji na Ukrainę i blokada czarnomorskich portów spowodowała ogromne ograniczenie możliwości eksportu zbóż tego wielkiego producenta m.in. pszenicy do innych krajów. Problemem jest także...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE