Śladowe GMO w paszach

Komitety Copa-Cogeca domagają się, aby państwa członkowskie uzyskały porozumienie w sprawie nowych europejskich reguł w odniesieniu do obecności w niskim stężeniu organizmów genetycznie modyfikowanych w paszach. W przeciwnym razie, koszty środków produkcji, które ponoszą hodowcy, wzrosną i będą ich kosztowały setki milionów euro.

Komitety Copa-Cogeca przypominają, że UE zależy w ponad 80% od importu białek roślinnych, dla których nie istnieje żaden substytut w perspektywie krótkoterminowej. Prowadzi to do wzrostu cen pasz, który potęguje kryzys w europejskim sektorze hodowli, zwłaszcza w sektorze wieprzowiny, zważywszy na fakt, że pasze stanowią 50 – 65% kosztów produkcji w Europie. Ponieważ surowce te wykorzystywane są zarówno w łańcuchu pasz jak i w łańcuchu żywnościowym, najlepiej byłoby znaleźć rozwiązanie techniczne dla artykułów spożywczych oraz dla pasz.

Jednakże, Komitety Copa-Cogeca prosiły państwa członkowskie o znalezienie porozumienia na forum stałego komitetu ds. biotechnologii, którego posiedzenie odbyło się 8 lutego, w sprawie projektu reglamentacji pozwalającej na obecność o niskim stężeniu GMO, które nie są dopuszczone w paszach, do wartości progowej 0.1%. Biorąc pod uwagę manipulację zbożami luzem w ramach handlu międzynarodowego, respektowanie polityki zero tolerancji dla obecności w niewielkiej ilości genetycznie modyfikowanego materiału, który nie jest dopuszczony, jest niemożliwe.

Koniecznie trzeba jak najszybciej rozwiązać ten problem, w przeciwnym razie, będzie to kosztowało europejskich rolników setki milionów euro. W okresie zimowym 2009-2010, uniwersytet z Wageningen oszacował, że całkowite koszta wyniosły 1 miliard euro na okres 6 miesięcy. Sekretarz Generalny Komitetów Copa-Cogeca, Pekka Pesonen, podkreślił: « Podczas gdy większość europejskich hodowców zmaga się z dużymi startami ekonomicznymi, niechęć UE do uzyskania porozumienia w sprawie praktycznej wartości progowej dla obecności o niskim stężeniu GMO, które nie są dopuszczone w UE, w importowanych paszach, doprowadzi wielu hodowców i operatorów pasz do zaprzestania ich produkcji. Wzywam zatem państwa członkowskie do uzyskania porozumienia w sprawie podjęcia natychmiastowych działań, aby zapobiec delokalizacji europejskiego przemysłu hodowli».

W perspektywie długoterminowej, Komitety Copa-Cogeca chciałyby, aby UE rozwinęła swoje własne zaopatrzenie w białka oraz aby wprowadziła ponownie przetworzone białka zwierzęce w celu zmniejszenia zależności od importowanej soi.
 
Źródło: COPA-COGECA, www.copa-cogeca.be, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here