Śląskie: miliony na rozwój obszarów wiejskich

Prawie 46 mln euro z UE na realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) otrzyma 12 lokalnych grup działania i dwie grupy rybackie z woj. śląskiego. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozwój przedsiębiorczości, walorów turystycznych, a także na popularyzację produktów lokalnych.

 

\"rolnictwo,

 

Umowy na ponad 183 mln złotych podpisali beneficjenci Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ze strony Województwa Śląskiego umowy z beneficjentami podpisywał Stanisław Dąbrowa, wicemarszałek Województwa Śląskiego. „Chciałem się z państwem spotkać osobiście, bo wiem jak ważną rolę odgrywacie w lokalnych środowiskach i jak wiele dzięki tym środkom zostanie zrobione. Mogę tak powiedzieć po efektach poprzedniej perspektywy. Teraz oczekiwania są spore, ale z pewnością dobrze i odpowiedzialnie będą państwo dysponować tymi pieniędzmi” – powiedział wicemarszałek Dąbrowa.

Umowy określają warunki i sposoby realizacji strategii rozwoju przez specjalnie do tego powołane stowarzyszenia mieszkańców, tzw. Lokalne Grupy Działania i Lokalne Grupy Rybackie z województwa śląskiego. W kwietniu br. Zarząd Województwa zatwierdził listę ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020).

W wyniku postępowania przyznano środki czternastu podmiotom w ramach EFRROW oraz dwóm podmiotom w ramach EFMR. Suma środków rozdysponowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) to 40 929 190,56 euro zaś w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) – 5 000 000 euro.

W drugiej połowie br. powinny zostać ogłoszone przez LGD konkursy na projekty. W poprzedniej perspektywie finansowej 2007-2013 w województwie śląskim w ramach EFRROW zorganizowano m.in. 368 imprez sportowych i kulturalnych, wyremontowano lub wyposażono 180 świetlic, powstało 137 publikacji i stron internetowych, 316 obiektów małej infrastruktury turystycznej i wykonano 63 projekty zagospodarowania przestrzeni publicznej.

Dodatkowo w nowym okresie programowania w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 środki zostały przeznaczone tylko dla wnioskodawców z obszaru LGD. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest to kwota 16 mln euro, w Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego również kwota 16 mln euro.

We wrześniu 2015 roku Samorząd Województwa ogłosił nabór na wybór Lokalnych Grup Działania do realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Ze strony LGD spłynęło 14 strategii na kwotę 163,7 mln zł.

W nowym okresie programowania LGD swoim działaniem obejmą obszar 125 gmin, obszar zamieszkiwany jest przez 1 219 126 mieszkańców. Dzięki środkom, które otrzyma LGD, wnioskodawcy z tego obszaru będą mogli otrzymać dofinansowanie m.in. na przetwórstwo, wprowadzanie na rynek, w tym sprzedaż bezpośrednią i marketing, artykułów rolnych na małą skalę lub artykułów o charakterze lokalnym, działalność agroturystyczną, promocję produktów rolno-spożywczych, w tym tradycyjnej żywności na rynkach lokalnych, podczas wystaw lub targów, promocję kultury i postaw proekologicznych, wsparcie działalności statutowej organizacji pozarządowych w zakresie projektów mających na celu budowanie kapitału społecznego (kluby, koła zainteresowań, koła gospodyń wiejskich), zakładanie nowych przedsiębiorstw i rozwój przedsiębiorczości, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do poprawy efektywności działalności, tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny oraz promowanie, zachowanie lub oznakowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego.

W poprzedniej perspektywie finansowej 2007-2013 w województwie śląskim działało 15 Lokalnych Grup Działania, które swoim działaniem obejmowały obszar 100 gmin. Natomiast liczba mieszkańców objętych działaniem LGD to 954 158 osób. W okresie programowania 2007-2013 LGD miały do dyspozycji kwotę 151,5 mln zł.

W ramach ogłoszonego przez Samorząd Województwa Śląskiego we wrześniu 2015 roku konkursu o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 w ramach EFMR (Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego) swoje Strategie realizować będą dwie Lokalne Grupy Działania.

Są nimi Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina z budżetem 3 mln euro (Jaworze, Jasienica, Czechowice-Dziedzice, Bestwina oraz Wilamowice) oraz Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba” z budżetem 2 mln euro (Dąbrowa Zielona, Irządze, Janów, Koniecpol, Lelów, Szczekociny, Żarki, Żytno, Przyrów). Wyboru dokonano do wysokości limitu dostępnych środków, który dla województwa śląskiego wynosił 5 mln euro (20 mln zł).

W nowym okresie programowania LGD swoim działaniem obejmują obszar 14 gmin, a obszar zamieszkiwany jest przez 155 831 mieszkańców. Dzięki środkom, które otrzyma LGD, wnioskodawcy z obszaru objętego dofinansowaniem będą mogli otrzymać dofinansowanie m.in. na podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury, wspieranie zróżnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu, propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego, powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

W minionym okresie programowania Lokalne Grupy Rybackie pozyskały w sumie ponad 62 mln zł na wdrażanie przygotowanych przez siebie Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR), co uplasowało województwo śląskie na czwartym miejscu w kraju pod względem wielkości pozyskanych środków.

Redakcja AgroNews, fot. Witold Trólka/slaskie.pl

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,174FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,661ObserwującyObserwuj
5,390SubskrybującySubskrybuj

Traktorzysta zasłabł na drodze. W akcji LPR

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 42 w miejscowości Wąchock w województwie świętokrzyskim. 76-letni traktorzysta zasłabł podczas kierowania ciągnikiem i zjechał do...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE