Smaki Europy będą lepiej promowane

Komisja Europejska przyjęła komunikat zatytułowany „Działania promocyjne i informacyjne dotyczące produktów rolnych: strategia o dużej wartości dodanej w celu promowania smaków Europy”. Ten komunikat to drugi etap procesu reformy polityki promocyjnej zapoczątkowanej w lipcu 2011 r., której celem jest zapewnienie większego dynamizmu i większej konkurencyjności sektora rolno-spożywczego, i promowanie inteligentnego, trwałego i sprzyjającego integracji wzrostu.

\"\"

Dacian Cioloș, członek Komisji Europejskiej odpowiedzialny za rolnictwo i rozwój wsi, powiedział przy tej okazji: „Unia Europejska musi wykorzystać tę wyjątkową szansę na zwiększenie dynamizmu swojej gospodarki, znalezienie bodźców dla pobudzenia wzrostu i zatrudnienia, lepiej promując swoje produkty rolne i rolno-spożywcze zarówno na rynku europejskim, jak i na rynkach światowych. Wartość eksportu w tym sektorze wynosi obecnie ponad 100 mld euro. W coraz bardziej otwartym świecie powodzenie rolnictwa europejskiego będzie zależeć także od jego zdolności do wzmocnienia i rozwoju swoich atutów. Pomoże nam w tym nowa ambitna polityka promocyjna i rzeczywista wspólnotowa strategia waloryzacji naszych produktów”.

Ambicje te znajdują przełożenie na kluczowe cele przyszłej polityki promocyjnej, skoncentrowane na czterech zagadnieniach:

  • rzeczywista europejska wartość dodana,
  • bardziej atrakcyjne programy, mające większy wpływ;
  • prostsze i skuteczniejsze zarządzanie;
  • nowe synergie między różnymi instrumentami promocji.

Komunikat uwzględnia wnioski z dogłębnej refleksji zapoczątkowanej w lipcu 2011 r. przyjęciem zielonej księgi1 w sprawie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących produktów rolnych jako sztandarowych działań zwiększających konkurencyjność rolnictwa UE, która wywołała szeroko zakrojoną debatę publiczną. Komunikat uwzględnia także elementy przeprowadzonej w 2011 r. oceny zewnętrznej dotyczącej aktualnej polityki promocyjnej.

Dokument ten zapoczątkowuje debatę na temat kształtu przyszłej polityki promocyjnej na płaszczyźnie międzyinstytucjonalnej. Po zakończeniu tych dyskusji, pod koniec roku Komisja przedstawi propozycje aktów legislacyjnych.

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here