Spadają uboje bydła

Rozwój krajowych cen skupu  żywca wołowego w I półroczu br. był  uwarunkowany sytuacją popytowo – podażową w UE, w tym spadkiem  eksportu do państw trzecich, który  w ciągu pięciu miesięcy br. zmniejszył  się o ok. 28% (do ok. 156 tys. ton) – uważa Danuta Rycombel z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowj.

Turcja zniosła bowiem preferencje celne  przyznane UE, a Rosja wprowadziła  embargo na żywiec importowany z UE,  w obawie przed wirusem Schmallenberg  (SBV). Rosja importowała wołowinę  głównie z Ameryki Południowej i udział  Brazylii wynosił ok. 42%, a Paragwaju  oraz Urugwaju ok. 27%. Wobec mniejszych  możliwości zbytu na rynkach państw trzecich ceny  wołowiny w UE malały, co znalazło odzwierciedlenie  w cenach skupu bydła w Polsce.

 

\"\"

Ceny skupu bydła od  stycznia do maja 2012 r. zmalały o ponad 4% (do 6,31  zł/kg), a w czerwcu br. ceny zakupu byków przez zakłady  mięsne wzrosły w porównaniu z majem o ponad 4%,  a krów o ok. 3%.

W czerwcu 2012 r. wzrost cen zakupu bydła przez  zakłady mięsne był większy niż cen sprzedaży ćwierci  wołowych. W ciągu miesiąca ceny zbytu ćwierci z byków  wzrosły o ok. 0,5%, a ceny ćwierci z krów o ok.  2%. Także w poprzednich miesiącach ceny zbytu rosły,  mimo malejących cen skupu bydła.

Od stycznia do maja  2012 r. cena zbytu mięsa wołowego z kością wzrosła  o ok. 4%, a cena detaliczna o ok. 5%. W okresie od stycznia do kwietnia br. skup żywca  wołowego i cielęcego był mniejszy niż przed rokiem.  Średnio w miesiącu ubijano ok. 92 tys. sztuk bydła, tj.  o 14 tys. sztuk mniej niż w analogicznym okresie 2011 r.  W maju br. uboje wzrosły do 112 tys. sztuk, ale były o ok.  4 tys. sztuk mniejsze niż w maju 2011 r., ale skup żywca  wołowego był zbliżony do analogicznego miesiąca roku  poprzedniego i wyniósł 13,4 tys. ton.

W ciągu pięciu  miesięcy 2012 r. uboje bydła wyniosły 479,8 tys. sztuk  i były o 11,3% mniejsze niż w roku ubiegłym, w tym uboje  byków zmalały o 11,3%, a krów o prawie 8%.
 
Mniejsza krajowa podaż wołowiny i ograniczone  możliwości zbytu na rynkach państw trzecich wpłynęły  na eksport – alarmuje ekspert. W okresie od stycznia do kwietnia 2012 r.  eksport mięsa wołowego chłodzonego i mrożonego wyniósł  80 tys. ton i był o ok. 16 tys. ton mniejszy niż przed  rokiem. Jednocześnie nastąpił niewielki wzrost eksportu  na tradycyjne rynki zbytu UE, w tym do: Niemiec  (z 10,1 do 11,7 tys. ton), Holandii (z 9,3 do 12,1 tys. ton)  i Hiszpanii (z 4,7 do 6,7 tys. ton). Preferencje celne były  redukowane przez Turcję sukcesywnie i eksport do tego  kraju wyniósł ok. 16 tys. ton, podczas gdy w poprzednim  roku sięgał 27,4 tys. ton.

Polska eksportowała także  niewielkie ilości wołowiny na Bliski Wschód i do Europy  Środowo-Wschodniej.  Średnia cena w eksporcie wołowiny chłodzonej wynosiła  3,16 EUR/kg i była zbliżona do poziomu z analogicznego  okresu 2011 r. Cena wołowiny mrożonej wzrosła  do 3,17 z 2,97 EUR/kg.

Wyższe o 11% były również  ceny eksportowanych cieląt (3,41 EUR/kg w.ż). Ich  eksport zmalał o ok. 40% (do ok. 51 tys. sztuk), przede  wszystkim do Włoch (z 32 do 12 tys. sztuk ) i do Holandii  (z 41 do 30 tys. sztuk).  Od stycznia do kwietnia 2012 r. import cieląt wzrósł  do 2,2 tys. sztuk, z 775 sztuk w roku poprzednim, w tym  z Litwy zwiększył się prawie 3,5 krotnie.

Ceny cieląt importowanych  z Litwy wynosiły średnio 222 EUR/sztukę  i były o ok. 11% wyższe niż w analogicznym okresie  2011 r. Import bydła zwiększył się o 2,7 tys. sztuk (do 8,3  tys. sztuk), w tym ze Słowacji o 1,4 tys. sztuk (do 2,4 tys.  sztuk). Import mięsa wołowego wyniósł w tym okresie  3,9 tys. ton i był o 7% mniejszy niż przed rokiem. Ceny  wołowiny mrożonej wzrosły z 2,2 do ok. 3 EUR/kg. 

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here