Spłaty na raty

29 września br., z inicjatywy ministra Marka Sawickiego, odbyło się spotkanie z organizacjami rolniczymi dotyczące prywatyzacji spółek inseminacyjnych. W spotkaniu uczestniczyli także podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk i wiceprezes Agencji Nieruchomości Rolnych Sławomir Pietrzak.

Przedstawiciele organizacji rolniczych zgłosili szereg uwag do koncepcji prywatyzacji spółek inseminacyjnych. Zaapelowali do ministra Sawickiego o wystąpienie do Ministra Skarbu Państwa z wnioskiem o przedłużenie terminów objęcia przez rolników oraz organizacje i spółdzielnie akcji prywatyzowanych spółek i umożliwienie podmiotom uczestniczącym w prywatyzacji rozłożenia na raty zapłaty za nabyte udziały. W opinii przedstawicieli organizacji rolniczych prywatyzacja spółek inseminacyjnych powinna być rozłożona w czasie.

Minister zapowiedział dalsze rozmowy z Ministrem Skarbu Państwa, poinformował również, że podjął już działania zmierzające do stworzenia rolnikom możliwości skorzystania z kredytu preferencyjnego na zakup akcji spółek inseminacyjnych. Zwrócił się do organizacji rolniczych z prośbą o przeprowadzenie wśród rolników kampanii promującej prywatyzację spółek inseminacyjnych, zachęcającej do zakupu akcji. Zdaniem ministra rolnicy powinni jak najszybciej przejąć owe udziały ze względu na duże znaczenie tych spółek i fakt, że ich prywatyzacja jest nieunikniona.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.minrol.gov.pl, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here