Sposoby na oszczędzanie zasobów i tworzenie miejsc pracy w sektorze rolnym i leśnym

W reakcji na inicjatywę Komisji Europejskiej na rzecz gospodarki obiegowej i „zielonych” miejsc pracy, Copa-Cogeca podkreśliła, że sektory rolny i leśny mają tu niezmierne znaczenie, gdyż prowadzą wydajną gospodarkę zasobami. Wspieranie podejścia obiegowego pozwala na oszczędzanie zasobów i wzmacnianie gospodarki ekologicznej.

„Na myślenie obiegowe składa się zwiększanie produktywności przy jednoczesnym prowadzeniu wydajnej gospodarki dostępnymi zasobami. Oszczędzanie energii, substancji odżywczych oraz wody, a także zrównoważona produkcja biomasy przynoszą poważne korzyści gospodarcze i środowiskowe. Musimy włożyć w to wiele wysiłku. Niemarnotrawienie zasobów stanowi priorytet rolników, właścicieli lasów i ich spółdzielni. Jasno widać, że poprzez optymalizację wykorzystania i ponownego wykorzystania zasobów można stworzyć nowe możliwości biznesowe i miejsca pracy,” wyjaśnił Pekka Pesonen, Sekretarz Generalny Copa-Cogeca.

Dodał: „Popieramy działania prowadzone we współpracy z innymi aktorami łańcucha żywnościowego, które pozwalają na zmianę zachowań w całym łańcuchu, od rolników aż po konsumentów, w celu ograniczenia do minimum marnotrawienia żywności. Zapewnianie produktom „drugiego życia” stanowi sedno gospodarki obiegowej. Zamiast je wyrzucać, produkty rolne, których nie można wprowadzić do obrotu, gdyż nie spełniają pewnych norm, wykorzystuje się w przetwórstwie, na produkcję pasz lub biogazu lub w biogospodarce.
Opracowując działania na rzecz ograniczenia marnotrawienia żywności nie możemy jednak dopuścić do naruszenia wysokich norm bezpieczeństwa żywności obowiązujących w UE.”

 

\"\"

 

„Ponadto, edukowanie konsumentów również w znacznym stopniu prowadzi do ograniczenia marnotrawienia żywności. Copa-Cogeca opowiada się za testowaniem sposobów pozytywnie wpływających na zachowania konsumentów w ramach kampanii informacyjnych. Pozwoli to zmniejszyć ilość niepotrzebnie wyrzucanej żywności,” podkreślił.

Badania i innowacje są niezmiernie ważne dla gospodarki obiegowej, gdyż dzięki nim pojawiają się nowe pomysły lub te stare są rozwijane. Rolnictwo i leśnictwo, sektory tradycyjnie ekologiczne, odgrywają kluczową rolę w rozwoju europejskiej gospodarki obiegowej. Osoby w nich pracujące są gotowe zdobyć nowe umiejętności i wiedzę oraz rozwinąć te, które już posiadają, aby jeszcze zwiększyć swój udział w gospodarce obiegowej.

Czytaj także:
Tradycja zwyciężyła – będziemy wędzić!

Straty rolników wyrównywane przez fundusz rekompensacyjny
Co dalej z rozporządzeniem o zwalczaniu zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej?

Dlatego też należy ułatwić rolnikom i właścicielom lasów dostęp do badań i innowacji. W perspektywie długofalowej należy opracować strategie, które pozwolą na uzyskanie maksymalnej wartości z „jednostki” zasobu, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów produkcji i zagrożeń, by można było poradzić sobie z problemem ograniczonej dostępności zasobów naturalnych. Zachęci to rolników i właścicieli lasów do „zwiększenia wielkości i jakości produkcji przy jednoczesnym ograniczeniu wykorzystania zasobów”.

Źródło: COPA-COGECA,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here