Sprawdź kto otrzymał wsparcie na odbudowę lasów

ARiMR opublikowała listę beneficjentów.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy z działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" od 23 maja do 13 czerwca 2013 r.

Nadleśnictwa Lasów Państwowych, które są uprawnione do otrzymania takiej pomocy, złożyły wówczas do ARiMR 157 takich wniosków o przyznanie  303,5 mln zł wsparcia.
 

 

\"Sprawdź

 

Dane zawarte w złożonych wnioskach posłużyły do określenia kolejności przysługiwania pomocy, a lista taka została opublikowana 24 czerwca 2013 r. (otwórz).
 

Wnioski beneficjentów oznaczone na zielono mieszczą się w limicie środków finansowych dostępnych w tym naborze. Nadleśnictwa te otrzymają wsparcie, jeżeli spełnią kryteria przyznania takiej pomocy. Natomiast pozostali wnioskodawcy, znajdujący się na "białej części listy", mogą liczyć na otrzymanie pomocy jedynie wtedy, gdy operacje zajmujące wyższą pozycję na liście rankingowej nie wyczerpią dostępnego limitu finansowego oraz gdy spełnią warunki otrzymania wsparcia.

Czytaj także:
Do ARiMR po wsparcie na zalesianie gruntów rolnych!

ARiMR odbuduje lasy zniszczone przez huragany
 

Przy ustalaniu listy przysługiwania pomocy z działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" pod uwagę brany był stosunek kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację inwestycji w lasach niebędących w zarządzie nadleśnictwa do wysokości pomocy zapisanej we wniosku. Im ten udział był wyższy, tym większa była liczba przyznawanych punktów, a więc wyższe miejsce danego wniosku na liście określającej kolejność przysługiwania pomocy. Jeżeli wniosek nie zawierał danych niezbędnych do ustalenia kolejności, nie otrzymywał punktów.

Dzięki wsparciu z tego działania można odtworzyć lasy zniszczone przez huragany, pożary czy też inne katastrofy naturalne. Możliwe jest również otrzymanie dofinansowania na budowę np. dróg pożarowych oraz innych inwestycji, które będą w stanie chronić las przed negatywnymi skutkami takich zdarzeń.

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here